Dziewczęca Służba Maryjna

 

„Pozdrawiam Ciebie Matko
Mistrzyni moich dróg.
Pozdrawiam Ciebie Pani
nadziejo moich próśb.
Pozdrawiam Cię Królowo,
w swe dłonie weź nasz los
i wspieraj, byśmy zawsze
nieśli miłości ton”

fragment hymnu Dziewczęcej Słuzby Maryjnej

 

 

 

 

Dziewczęca Służba Maryjna, to przede wszystkim wewnętrzna formacja w duchu maryjnym. Patronką i opiekunką jest Najświętsza Maryja Panna, która uczy w Bożym świetle postrzegać to - co nas otacza, żyć i kochać tak jak Ona. Uczestnicząc w cotygodniowych środowych spotkaniach, członkowie wspólnoty pogłębiają wiarę poprzez modlitwę, pracę, zabawę, śpiew.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8. grudnia) - która jest patronalnym świętem DSM - kandydatki otrzymują błękitny strój, cudowny medalik i składają przyrzeczenie, w którym zobowiązują się wiernie wypełniać zadania Służby Maryjnej.

"Chcemy zawsze gorliwie kochać i poznawać Matkę Najświętszą, modlić się do Niej i Ją naśladować i tak jak Ona służyć Panu Jezusowi i Kościołowi …”. (fragment z formularza ceremonii przyjęcia do DSM )

obowiązki członka wspólnoty DSM

    ochotnie wypełniać polecenia rodziców i wychowawców;
    starać się, aby w mej grupie zawsze panowała zgoda i miłość;
    nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni;
    łączyć się z cierpieniami Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne;
    umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu;
    przychodzić na każde spotkanie grupy;
    codziennie przy rannym pacierzu odmawiać modlitwy ofiarowania;

codzienny akt ofiarowania (pomódl się razem z nami)

 

O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję. Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, uszy i usta moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem o Dobra Matko, broń mnie i strzeż jako Dziecka i własności Twojej. Amen.

1