Caritas

 

 

 

Parafialny oddział CARITAS liczy 20 osób

  • ksiądz proboszcz,
  • v-ce przewodniczący,
  • sekretarz,
  • skarbnik,
  • czterech nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii,
  • dwunastu członków,

 

 

 

 

(w kolejności alfabetycznej)

    Boczarska Anna
    Ferenc Barbara
    Gazda Czesław
    Gołąb Grzegorz
    Habel Tadeusz – nadzwyczajny szafarz Eucharystii
    Karczmarek Katarzyna
    Krakowska Renata
    Musiał Maria
    Seremak Józef - nadzwyczajny szafarz Eucharystii
    Święch Andrzej
    Święch Janina
    Święch Halina
    Tota Marian - nadzwyczajny szafarz Eucharystii
    Wąs Joanna
    Wnęk Renata
    Wnęk Zofia
    Wiśniowska Beata
    Wiśniowska Małgorzata
    Wojnicki Stanisław - nadzwyczajny szafarz Eucharystii
    Marian Zapiór - proboszcz parafii

1