DZIEŃ SKUPIENIA DLA CZCICIELI KRWI CHRYSTUSA

DZIEŃ SKUPIENIA KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA
w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku


Sobota – 22 lipca 2017 r.

13.00 – rozpoczęcie i konferencja Ks. Misjonarza O. Daniela i S. Krystyny
14.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu – różaniec ku czci Krwi Jezusa [okazja do spowiedzi św.]
15.00 – Eucharystia
16.00 – konferencja O. Daniela i zakończenie.


Niedziela - 23 lipca 2017 r.

11.00 – Msza Św. z poświęceniem sztandaru Wspólnoty Krwi Chrystusa
 

1