XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 26 LIPCA 2020 R.

1. Jako Lud Boży Nowego Przymierza mamy dać wyraz swej wierze i prawdziwej chrześcijańskiej mądrości. Nasz udział w niedzielnej Mszy Św. ma być dowodem na to, że na pierwszym miejscu stawiamy sprawę królestwa Bożego, bo ono ma najwyższą cenę, jest drogocenną perłą, którą mamy zdobyć. Dziś zawierzamy Bogu przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski i Św. Krzysztofa wszystkich kierowców i podróżnych …

2. Dzisiaj na zakończenie każdej Mszy Św. błogosławimy kierowców i poświęcamy pojazdy mechaniczne, zawierzając wszystkich podróżujących Matce Bożej Królowej Polski. Po Mszy Św. jest pokropienie wodą święconą pojazdów na parkingu. Przy tej okazji możemy przy kościele złożyć ofiarę do puszek na środki transportu dla misjonarzy, jako nasze dziękczynienie za szczęśliwie przejechane kilometry. Na pamiątkę można zabrać poświęcony breloczek i obrazek z modlitwą do Św. Krzysztofa.

3. Zapraszamy do udziału we Mszy Św. niedzielnej i świątecznej, jak również w dni powszednie. Ciągle zwracajmy uwagę na odległości od siebie /poza domownikami/ i pamiętajmy, aby być w maseczkach, bo jest to znak naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem. Korzystajmy z płynów do dezynfekcji rąk, które znajdują się przy wszystkich wejściach do kościoła. Zachowujmy środki ostrożności …

4. Jutro przypada kolejna Rocznica Peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii. Chcemy dziękować Bogu za ten dar nawiedzenia i otrzymanych łask od Boga, ale i na nowo zawierzyć siebie, nasze rodziny, parafię i Ojczyznę Bożemu Miłosierdziu. Naszą modlitwę zaczniemy o godz. 17.45 Koronką do Bożego Miłosierdzia; Msza Św. będzie o godz. 18.00, a potem wystawienie Najśw. Sakramentu i będzie na przemian: modlitwa w ciszy i wspólna modlitwa; o godz. 19.00 – Różaniec /prosimy o prowadzenie Róże Matek/; o godz. 20.00 – „Czerwony Różaniec” /prosimy Grupy „czerwonego różańca”/; przed godziną 21.00 – błogosławieństwo Najśw. Sakramentem i Apel Jasnogórski. Gorąco zapraszamy do modlitwy w jutrzejszy wieczór.

5. Msze Św. o godz. 6.30 w poniedziałek, wtorek i piątek będą sprawowane w kaplicy i wejście będzie też przez kaplicę.

6. W Czwartek - od godz. 17.00 będzie Adoracja Najśw. Sakramentu, w czasie której będzie nabożeństwo za wstawiennictwem Św. Stanisława Kaźmierczyka oraz Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej. „Godzina Święta” – od godz. 23.00 do północy – to okazja do naszej odpowiedzi na zaproszenie Pana Jezusa, aby być z Nim w czasie Jego modlitwy, krwawego potu i cierpienia w Ogrójcu.

7. W tym tygodniu wypada I sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP rozpocznie się różańcem o godz. 17.00, do prowadzenia którego prosimy XI i XIV Różę Matek /rozważania i modlitwy są w zakrystii/.

8. Z racji pierwszej soboty w piątek będzie okazja do spowiedzi od godz. 17.00.

9. Trwa jeszcze zbiórka nakrętek na budowanie studni w krajach misyjnych tam, gdzie brakuje wody. Pojemnik jest przy głównym wyjściu z kościoła.

10. Czasopisma religijne są wystawione na stoliczku pod chórem. Są nowe tygodniki: „Niedziela” i „Gość Niedzielny” oraz niektóre miesięczniki, m.in. „Miłujcie się”, „Rycerz Niepokalanej”, a także „Mały Gość Niedzielny” z ciekawym dodatkiem na wakacje; gazetki dla dzieci: są na wakacje „Promyczek Dobra” i „Mały Promyczek” z dodatkami oraz „Moje Pismo Tęcza”… W zakrystii jest do kupienia pięknie wydana książka pt. „Dekalog”, w której zostało omówione X Przykazań Bożych w oparciu o Biblię i z kolorowymi ilustracjami; cena – 33 zł.

11. W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia” zapraszane są chętne osoby po 60 roku życia do wzięcia udziału w projekcie. Szczegółowe informacje są w gablocie ogłoszeń przy kościele …

1