XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 05 LIPCA 2020 R.

1. Niedzielna Eucharystia jest czasem, w którym dziękujemy Bogu Ojcu za dar stworzenia i dar życia. Przychodzimy, aby uznać, że Jezus jest naszym Panem i że dla nas zmartwychwstał. Zapraszamy Ducha Świętego, aby w nas budował mieszkanie dla siebie. Powierzamy Trójcy Świętej wszystkie nasze sprawy i intencje. Prosimy też o dar prostego i pokornego życia z Bogiem, którego błogosławieństwo jest zawarte w dzisiejszej Ewangelii …

2. Zapraszamy do udziału we Mszy Św. niedzielnej i świątecznej. W miarę możliwości zwracajmy uwagę na odległości od siebie /poza domownikami/ i pamiętajmy, aby być w maseczkach, bo jest to nasza odpowiedzialność za siebie nawzajem.

3. W Czwartek - od godz. 17.00 będzie Adoracja Najśw. Sakramentu, w czasie której będzie nabożeństwo za wstawiennictwem Bł. Karoliny Kózka, zwłaszcza w intencji młodzieży naszej parafii oraz Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej. „Godzina Święta” – od godz. 23.00 do północy – to czas naszej obecności przy Panu Jezusie podczas Jego cierpienia w Ogrodzie Oliwnym.

4. „Spacer miłosierdzia” przy kościele Matki Bożej Fatimskiej w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 20.00, na który zaprasza ks. Marek. W inne wtorki – na zgłoszenie.

5. W dalszym ciągu można przynosić nakrętki na budowanie studni w krajach misyjnych tam, gdzie brakuje wody. Pojemnik na nakrętki jest przy głównym wyjściu z kościoła, /między szklanymi drzwiami, a głównymi/.

6. Apelujemy o wzmożoną modlitwę w intencji Ojczyzny, do której warto dołączyć post czy inne uczynki pokutne, aby Polska była Polską, wierną Krzyżowi i Ewangelii, gdzie Chrystus jest Królem naszej Ojczyzny, a Maryja Jasnogórska Królową Polski. To ważna dziejowa chwila, za którą trzeba wziąć odpowiedzialność w kraju, w którym zdecydowana większość jest ludzi wierzących. Warto przypomnieć dziś pytanie, które niedawno padło w tym kościele: „Kim jesteś, jeśli nie stajesz w obronie tego, w co wierzysz” ?! …

7. Czasopisma religijne są wystawione na stoliczku pod chórem. Są nowe tygodniki: „Niedziela” i „Gość Niedzielny” oraz niektóre miesięczniki, m.in. „Miłujcie się”, a także „Mały Gość Niedzielny” z ciekawym dodatkiem na wakacje; gazetki dla dzieci: są na wakacje „Promyczek Dobra” i „Mały Promyczek” z dodatkami; a także są jeszcze do zabrania bezpłatne gazety z serii „dobre nowiny” z ciekawymi świadectwami i tematami; kto nie zabrał tydzień temu, zachęcamy, by uczynił to dzisiaj.

8. W przyszłą niedzielę przy naszym kościele odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz Mateuszka Balcerowiaka, któy urodził się z poważnym niedowładem rączek i czeka na kolejną, już piątą operację przeszczepu mięśni w klinice w Niemczech, która nie jest refundowana przez NFZ. Wszystkich ludzi dobrego serca prosimy o dobrowolną ofiarę.

9. GRUPA 8 – św. Stanisława BM PIESZEJ PIELGRZYMKI TARNOWSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ przy par. NMP Matki Kościoła i świętego Jakuba Apostoła pl. Św. Jakuba Ap. 1; 32 – 800 Brzesko; tel. 14-686-37-05
 
XXXVIII Piesza Pielgrzymka Tarnowska – 17 – 25 sierpnia 2020 r.
 
 
INFORMACJA NA TEMAT 38 PPT NA JASNĄ GÓRĘ I PIELGRZYMOWANIU
GRUPY 8 ŚW. STANISŁAWA BM. 19 sierpnia 2020 r.

 
 
„Idźcie” to hasło tegorocznej PPT na Jasną Górę, która rozpocznie się 17 VII w Tarnowie. 38 PPT na Jasną Górę w tym roku ze względu na panującą pandemie i wszelkiego rodzaju obostrzenia oraz przepisy sanitarne, przybrała formę sztafety. Grupa 8 wyruszy na szlak pielgrzymi w trzecim dniu tj. 19 sierpnia z Nowego Brzeska do miejscowości Radziemice. Jest to odcinek ok. 30 km, który zakończony zostanie wspólnym Apelem Jasnogórskim, po przybyciu do miejscowości Radziemic.
 
Informuję, że zapisy w grupie 8 św. Stanisława PPT rozpoczną się 6 lipca br. Zapisy będą przyjmowane tylko i wyłącznie w kancelarii parafialnej parafii św. Jakuba Ap. w Brzesku w godzinach jej urzędowania tj. od pon. – pt. 7.30 – 8.00 oraz od 16.30 do 18.00 i w sob. od 7.30 – 8.00. Zapisy trwają do 30 lipca. Grupa maksymalnie może liczyć 150 osób, których nie możemy przekroczyć, dlatego będzie decydować, kolejność zapisu. Zapisują się osoby zainteresowane pielgrzymką, osobiście, a nie przez drugie osoby. Zapisanie się na pielgrzymkę wiąże się z zapisem na autokar. Nie ma możliwości dojeżdżania na szlak pielgrzymi swoimi samochodami.
 
Koszt pielgrzymki wynosi od osoby dorosłej 50 zł, a od dzieci 25 zł. do VI klasy włącznie.  Do tej ceny dochodzi jeszcze koszt autokarów, które będą dowozić pielgrzymów na szlak pielgrzymkowy i do Częstochowy na wejście 25 sierpnia. Koszt od osoby za autokar wynosi 60 zł. (20 zł  Brzesko – Nowe Brzesko – Radziemice i 40 zł do Brzesko - Częstochowa). Łączna kwota za pielgrzymkę od osoby
z autokarami wynosi 110 zł. SPOTKANIE PRZEDPIELGRZYMKOWE W BRZESKIEJ FARZE 14 VIII BR. O GODZ. 19:00. Obecność wszystkich, którzy się zapiszą na pielgrzymkę obowiązkowa!!!

 
Drodzy Pielgrzymi!
 
Pragnąc przeżyć dobrze od strony duchowej pielgrzymkę, nie skupimy się tylko na wyznaczonym dniu,
w którym będziemy pielgrzymować, ale każdego dnia (oprócz 19 i 25 sierpnia) będziemy się spotykać
w Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Brzesku, aby częściowo realizować program rekolekcji w drodze, jaką jest pielgrzymka. Dlatego zapraszam codziennie do Brzeskiej Fary, albo poprzez łącza internetowe, dzięki transmisji online.
 
PROGRAM SPOTKANIA:
18:00 – Msza święta z kazaniem (konferencja pielgrzymkowa);
19:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec, możliwość spowiedzi świętej;
20:00 – Apel Jasnogórski.
 
Zapraszam do takiej formy pielgrzymowania i umocnienia się duchowo. Jeżeli , ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w całości, to zapraszamy choć na jeden z tych punktów spotkania np. Apel Jasnogórski, bo to nam pomoże częściowo zachować ciągłość ducha pielgrzymowania.
Tegoroczna pielgrzymka jest inna od tych wcześniejszych, ale ufamy, że również i ta forma przyniesie owoce w naszym codziennym życiu, o co będziemy się modlić 26 sierpnia br. w Sanktuarium św. Stanisława BM w Szczepanowie o godzinie 18.00. W ten sposób będziemy chcieli podsumować i wyrazić wdzięczność dobremu Bogu i Matce Najświętszej za tegoroczne pielgrzymowanie w takiej formie.
  
Niech Pani Jasnogórska wynagrodzi wszystkim podjęty trud w przygotowaniu i przeprowadzeniu Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.
           
PRZEWODNIK GR 8 – PPT ŚW. STANISŁAWA BM
ks. Łukasz Polniaszek
 
1