ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 18 MARCA 2018

Z A P O W I E D Z I     P R Z E D Ś L U B N E
18  -  25  marca  2018 r.

 
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się narzeczeni:
 
1}      Piotr  Turek,
            s.  Leszka i Agaty Serafin, zam. Iwkowa
i        Ewa  Wiśniowska,
            c. Aleksandra i Krystyny Robak, zam. Gnojnik.
 
2}      Tomasz  Gondek,
            s. Tadeusza i Doroty Stawiarz, zam. Gosprzydowa
i        Agnieszka  Karaś,
            c. Krzysztofa i Małgorzaty Wiśniowskiej, zam. Gnojnik.
 
3}      Piotr  Wąsik,
            s. Józefa i Doroty Popik, zam. Mokrzyska
i        Klaudia  Gnyla,
            c. Zbigniewa i Doroty Pukal, zam. Gnojnik.
 
4}      Paweł  Bober,
            s. Adama i Marii Wojkowskiej, zam. Gnojnik
i        Katarzyna  Sadulska,
            c. Stanisława i Edyty Biernat, zam. Dziewin.
 
 
            Kto wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tych małżeństw,
jest w sumieniu zobowiązany do zgłoszenia w kancelarii parafialnej.

1