ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 08 KWIETNIA 2018

Z A P O W I E D Z I     P R Z E D Ś L U B N E
 
8  -  15  kwietnia  2018 r.
 
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się narzeczeni:
 
5}      Dominik  Boczek,
            s.  Jerzego i Bożeny Wąs, zam. Gnojnik
i        Magdalena  Średniawa,
            c. Władysława i Lucyny Kostrzewa, zam. Domosławice.
 
6}      Marcin  Ząbkowski,
            s. Jana i Marii Wiśniowskiej, zam. Gnojnik
i        Monika  Lis,
            c. Franciszka i Cecylii Hudy, zam. Lewniowa.
 
7}      Łukasz  Stolarczyk,
            s. Mariusza i Teresy Strzesak, zam. Gnojnik
i        Natalia  Nastałek,
            c. Jana i Małgorzaty Duda, zam. Jasień.
 
8}      Arkadiusz  Panek,
            s. Bogdana i Agaty Piórkowskiej, zam. Gnojnik
i        Anna  Zięć,
            c. Antoniego i Agnieszki Serafin, zam. Tworkowa.
 
9}      Tomasz  Kijowski,
            s. Ryszarda i Anny Kantor, zam. Filipowice 150
i        Agnieszka  Pasek,
            c. Jana i Krystyny Pajor, zam. Gnojnik.
 
            Kto wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tych małżeństw,
jest w sumieniu zobowiązany do zgłoszenia w kancelarii parafialnej.

1