OGŁOSZENIE DUSZPASTERSKIE NA II DZIEŃ ŚWIĄT

1/   Św. Jan Paweł II w encyklice „Evangelium Vitae” napisał: „Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia”. Dlatego też ludzie w Polsce i na świecie od ponad 30 lat składają przyrzeczenie codziennej 9-miesięcznej modlitwy w intencji ocalenia nieznanego im poczętego dziecka. Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
jest odpowiedzią na fatimskie wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty
i zadośćuczynienia za grzech, jakim jest aborcja. Modlitwą Duchowej Adopcji jest jedna dowolna tajemnica różańca i krótka modlitwa za dziecko nienarodzone,
a zagrożone zabiciem w łonie matki. Zostając duchowym rodzicem, możemy przyczynić się do odmiany czyjegoś losu, bo jako katolicy głęboko wierzymy
w sprawczą moc modlitwy. W Dzieło Duchowej Adopcji mogą się włączyć dorośli
w każdym wieku, a także dzieci wraz z rodzicami. Rozpoczęcie Duchowej Adopcji nastąpi w uroczystość Zwiastowania NMP, która w tym roku jest obchodzona
w poniedziałek 9 kwietnia. Od dzisiaj można pobierać deklaracje Duchowej Adopcji
[na stoliczku przy filarze naprzeciw obrazu „Jezu, ufam Tobie” lub też w zakrystii].
Trzeba wypełnić jedną część deklaracji z danymi osobowymi /przynajmniej imię
i nazwisko/, jest bowiem prowadzona Księga Duchowej Adopcji i przynieść ją do kościoła dn. 9 kwietnia na godz. 18.oo, lub kiedykolwiek do zakrystii, jeśli ktoś nie może być wtedy w kościele.
Gorąco apelujemy o włączenie się w to piękne apostolskie dzieło, by ratować życie istot najbardziej niewinnych i bezbronnych. Nie trzeba być wierzącym człowiekiem, aby bronić życia, ale wiara tym bardziej nas do tego motywuje. Nagroda u Boga będzie
z pewnością obfita.
 
2/ Serdeczne Bóg zapłaćskładamy wszystkim Parafianom, którzy włączyli się w przygotowanie i przeżycie czasu Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych w naszej parafii:  Ks. Piotrowi i młodzieży z KSM-u oraz scholii
za piękne prowadzenie Dróg Krzyżowych w piątki o godz. 20.oo; także za wystrój Ciemnicy i Grobu Bożego, szczególnie Ani Zając i wszystkim, którzy pomagali; aktorom i wszystkim zaangażowanym w ponowne przygotowanie i zagranie, zarówno u nas, jak i w Rajbrocie -  „Pasji oczami Marii Magdaleny”;panu Tomaszowi Habel
za przygotowanie ministrantów i lektorów do śpiewów liturgicznych podczas Triduum; Liturgicznej Służbie Ołtarza; OSP z Gnojnika wraz z zastępami młodych ludzi
za służbę przy Grobie Pańskim i udział w procesji Rezurekcyjnej; orkiestrze dętej
za uświetnienie swoim graniem procesji Rezurekcyjnej; nadzwyczajnym Szafarzom Komunii Św. za pomoc w czasie świątecznym i ofiarną posługę wobec chorych
i starszych w domach naszej parafii w czasie niedziel i świąt całego roku; niosącym feretrony, sztandary i chorągwie; panom Kościelnemu i Organiście; pani Agacie sprzątającej kościół; paniom Halinie i Ani za wystrój ołtarza i kwiaty do Ciemnicy
i Grobu; a także tym Parafianom, którzy przez jakiekolwiek dobro, pomoc i piękną postawę przyczynili się do większej chwały Bożej i duchowego pożytku bliźnich.

Niech Zmartwychwstały Jezus błogosławi i Matka Najświętsza wyprasza potrzebne na każdy dzień łaski.
1