MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ OD 16 MAJA 2022 R.

      Ks. Krystian Jucha w Krakowie:  Za ś.p.+ Walenty Górak:       

Poniedziałek – od Patrycji Staniszewskiej;

Wtorek – od Grzegorza Góraka;

Środa – od Przyjaciół syna Mariusza;

Czwartek – od chrześnicy Anny z mężem;

Piątek – od brata Kazimierza z rodziną;

Sobota – od syna Dariusza z żoną Karoliną;

Niedziela – od syna Mariusza z żoną i synem.

 

       Ks. Prz. Piątek:Greg.za ś.p.+ Janina Stolarczyk: {do 31 V}

Poniedziałek – od Dominika Wąs z rodziną;

Wtorek – od Krzysztofa i Anny Stolarczyk;

Środa –  od Joanny i Grzegorza Zając z rodziną;

Czwartek – od Beaty i Czesława Siepierowskich z rodziną;

Piątek – od sąsiadów z Brzeska;

Sobota – od sąsiada Czesława Gazdy z rodziną;

Niedziela – od Józefa Stolarczyka z rodziną.

 

                      Księża w parafii Świątki:

Gregorianka za ś.p. + pewną duszę w czyśćcu cierpiącą:

                              {2 V – 31 V 2022 r.}

 

 Ks. M. Kędzierski:Greg. za ś.p.+ Stanisław Frankowski: {2 – 31 V}

Poniedziałek – od Ireny Lech z rodziną;

Wtorek – od Zofii i Władysława Palka;

Środa – od rodziny Klęków;

Czwartek – od kuzyna Władysława z żoną;

Piątek – od Stefana Szemera z Brzeska;

Sobota – od Łucji i Stanisława Wąs;

Niedziela – od siostrzenicy Małgorzaty z rodziną.

 

              Ks. w parafii Zagaje k. Olsztyna:        

        Gregorianka za ś.p. + Genowefa Pasek:

                         {9 V – 7 VI 2022 r.}

Poniedziałek – od rodziny Cierniaków z Milówki;

Wtorek – od Heleny Kałuża;

Środa – od Teresy Skórnóg i Rafała;  

Czwartek – od rodziny Góraków i Kotarbów;

Piątek – od Kamili i Mateusza Stojak;

Sobota – od Ireny Barczyk;

Niedziela – od Akcji Katolickiej.

 

             Księża w par. Matki Boż. Różań. w Piasecznie:

         Greg. za ś.p. + Teresa Świątkowska: {19 IV – 18 V}

Poniedziałek – od Zofii i Leszka Śliwińskich z Lewniowej;

Wtorek – od rodziny Banasików z Libiąża;

Środa – od kuzynów Haliny i Mariana.

 

Za ś.p. + Emilia Wiśniowska:  

Wtorek   od Barbary Kulas z rodziną;

Czwartek – od Karoliny i Marcina Klęk z dziećmi.

 

                Za ś.p. + Aleksander Sikora:

Poniedziałek – od Anny Ptaszek;

Wtorek – od Iwony i Sławomira Kopeć;

Środa – od Doroty i Krzysztofa Zając;

Czwartek – od  Marka Pasek;

Piątek – od Teresy i Juliana Pawełek z Uszwi;

Sobota – od wnuka Mateusza.

 

1