MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 28 CZERWCA 2021

               Ks. Mariusz Gałat w Tarnowie:
 Greg.za + Józef  Machał: {1–30 VI ‘21r.}
Poniedziałek – od Anny Wnęk z córką z Uszwi;
Wtorek – od rodziny Zapiórów;
Środa – od Jolanty i Krzysztofa Kawa.

Za ś.p. + Maria Ferenc:
Czwartek – Od Eweliny i Grzegorza Krakowskich;
Piątek –  od Ryszarda Rybaka;
Sobota – od Janusza Boczarskiego z rodziną;
Niedziela– od mieszkańców Nowej Wsi.
 
  OO. Jezuici w Bazylice S. B. w Krakowie:
           Za ś.p. + Ewa  Cholewa:
Poniedziałek – od Pisarczyków z rodziną;
Wtorek – od Klubu Seniora Wrzos Plus;
Środa – od rodziny Sysłów i Małyszków z Kobyla.
Za ś.p. + Helena Boczarska:
Czwartek – od Marii i Adama Bober;
Piątek –  od Barbary i Marcina Wojkowskich z Rajbrotu;
Sobota – od Marii Wojkowskiej z Chronowa;
Niedziela– od kolegów i koleżanek z rocznika syna Adama.
 
OO. Dominikanie w Kijowie:
Greg. za ś.p. + Emilia  Wiśniowska: {1-30 VI ‘21 r.}
Poniedziałek – od Roberta i Agaty Kleckich;
Wtorek – od mieszkańców Nowej Wsi;
Środa – od chrześnicy Marii Żytkowicz z rodziną.
            Za ś.p. + Andrzej  Zapiór:
Poniedziałek – od Rycerstwa Niepokalanej;
Wtorek – od I Róży Matek;
Środa – od II grupy Czerwonego Różańca.
 
        Ks. Maksymilian  Wójtowicz w Krośnie:
            Za ś.p. + Adam  Niemczuk:
Poniedziałek – od Renaty i Marka Wnęków z dziećmi;
Wtorek – od koleżanek i kolegów syna Jacka z klasy z SP.;
Środa – od koleżanek i kolegów syna Jacka z gimnazjum.
           
Za ś.p. + Józef Strzesak:
Czwartek – od kolegów z firmy „Montin”;
Piątek –  od XI grupy Czerwonego Różańca;
Sobota – od Krystyny i Jana Bugajskich;
Niedziela– od LKS Pagen – Gnojnik.

      OO. Jezuici w Krakowie [z ul. Skarbowej]:
            Za ś.p. + Władysław  Kowalczyk:
Poniedziałek – od Pracowników i Emerytów Referatu Oświaty w Gnojniku;
Wtorek – od mieszkańców Drogi do Lewniowej;
Środa – od n-li i pracowników PSP w Gosprzydowej.
 
            Za ś.p. + Władysława  Kołodziej:
Czwartek – od Tadeusza i Zofii Kołodziej z rodziną z Muszyny;
Piątek – od Grzegorza Chudoby;
Sobota – od Janusza i Małgorzaty Chudoba;
Niedziela– od teściów Chudobów.
 
            Ks. Marek  Czaja w Krośnie:
         Za ś.p. + Krystyna Stolarczyk:
Poniedziałek – od Bożeny i Stanisława Sacha – sąsiadów syna Marka;
Wtorek – od mieszkańców Górki;
Środa – od sąsiadów Zająców.
 
Księża w parafii Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie:
           Greg. za ś.p. + Jan Boczarski:
                {1 VII – 30 VII 2021 r.}
Czwartek – od Ewy i Józefa Pytel z dziećmi;
Piątek – od Eugeniusza i Władysławy Stec;
Sobota – od Henryka i Elżbiety Pasek;
Niedziela– od IV Róży Ojców.
 
 
Ksiądz w parafii Świątki:
Greg. za ś.p. + Jerzy Zapiór:
{1 VII – 30 VII 2021 r.}
Czwartek – od Mirosława i Urszuli Czuchra;
Piątek – od Klaudii Czuchra;
Sobota –  od Małgorzaty i Łukasza Czuchra;
Niedziela– od chrześniaka Jarka Zapióra.
 
1