MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ OD 29 CZERWCA 2020 R.

     Przez Ks. Mariusza Gałata w Tarnowie:
 
         Gregorianka  za ś.p. + Maria  Motak:   
                               {1 – 30 VI 2020 r.}     
Poniedziałek – od koleżanek z firmy „Can – Pack” Brzesko;
Wtorek – od Pracowników II Liceum w Bochni.
 
                Ks. Bronisław Marecik w Niemczech:
 
         Gregorianka za ś.p. + Józef  Mitera:
                  {1 – 30 VII 2020 r.}
Środa  – od Kazimierza Wiśniowskiego;
Czwartek – od rodziny Kozaków ze Strzelec Małych;
Piątek – od Agnieszki i Krzysztofa Pajor;
Sobota – od Adama Wiśniowskiego;
Niedziela – od Joanny i Andrzeja Wąsów.
 
  Przez ks. Janusza  Głąbińskiego  w  USA:
 
              Za ś.p. + Stanisław  Kornaś:                 
Poniedziałek – od Zarządu Gminnnego Związku OSP RP;
Wtorek – od Pracowników Oddz. Ginekologiczno – Położniczego
                         z Pododdziałem Noworodkowym w Brzesku.
 
         Za ś.p. + Jan  Klimas:
Środa – od koleżanek i kolegów syna z Zespołu do spraw
      wykroczeń Komendy Policji w Brzesku;
Czwartek – od Agaty i Michała Tekielów;
Piątek – od Pauliny i Piotra Kuras;
Sobota – od sąsiadki Natalii z mężem;
Niedziela – od Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
             Policji w Brzesku.
 
    Przez O. Władysława Ząbkowskiego w Kijowie:
                             {1 – 30 VII 2020 r.}
Gregorianka za ś.p. + Irena Jarosińska – od brata Leona.
 
 
1