o. Władysław Ząbkowski OP

o. Władysław ZĄBKOWSKI OP.
Urodził się 15 maja 1963 roku w Gnojniku, jako trzecie dziecko Zofii z domu Grzyb i Władysława Ząbkowskich. W latach 1970 -1978 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Gnojniku. W 1978 roku rozpoczął naukę w Liceum Zawodowym w Brzesku. W 1982 roku zdał egzamin dojrzałości, po czym wstąpił do Zakonu Ojców Dominikanów. Po roku nowicjatu - 15 sierpnia 1983 r. w Poznaniu - złożył pierwsze śluby zakonne. Studia filozoficzno-teologiczne odbywał w Krakowie. W dniu 3 czerwca 1989 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pierwszą placówką duszpasterską ojca neozprezbitera, była Parafia św. Mikołaja w Gdańsku, gdzie przebywał 2 lata. Następnie przez rok posługiwał w Parafii św. Dominika w Szczecinie. W lipcu 1992r. wyjechał do pracy na Ukrainie. W latach 1992-1994 pracował w parafiach we Lwowie i okolicach. Kolejnym miejscem pracy duszpasterskiej, jaką Chrystus - poprzez władze zakonne - wyznaczył o. Władysławowi była Jałta na Krymie. Tam przebywał przez 5 lat. W latach 1999-2000 pracował w Mukaczewie na Zakarpaciu, a potem w Kijowie (2000-2005r.). W latach 2006-2011 pracował w Petersburgu (Rosja) w Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej, po czym w 2011 roku ponownie rozpoczął duszpasterską w Kijowie na Ukrainie. W dniu 22 czerwca 2014 roku świętował w rodzionnje parafii srebrny jubileusz kapłaństwa. (mb)

1