ks. Stanisław WIŚNIOWSKI

Ks. prałat Stanisław WIŚNIOWSKI.
Urodził się w dniu 23 marca 1932 roku w Gnojniku. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał do Gnojnika. W latach 1945-1950 kontynuował naukę w gimnazjum i liceum w Brzesku. W 1950 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie odbył 5-cio letnie studia z zakresu filozofii i teologii. W dniu 29 czerwca 1955 roku, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp Karola Pękali. W latach (1955-1958) Pracował, jako wikariusz w Łączkach Kucharskich. Od 1958 roku posługę kapłańską pełnił w Gromniku. W 1961 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w Gorlicach (obecnie diec. rzeszowska). Tam przez 7 lat, pełnił funkcję wikariusza i administratora parafii. W latach (1968-1972) była także wikariuszem w Krynicy-Zdroju. W 1972 roku przybył do Lipnicy Murowanej, gdzie otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii. W tym samym roku, uzyskał także - na wydziale teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - tytuł magistra. Praca magisterska, która dotyczyła dziejów rodzinnej parafii, została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Bolesława Kumora. W dowód uznania Jego pracy duszpasterskiej, otrzymał od ówczesnego biskupa przywilej noszenia rokiety i mantoletu (RM). Od 1977 roku był diecezjalnym duszpasterzem mężczyzn. Od 1983 roku v-ce dziekanem, a od 1985 dziekanem dekanatu lipnickiego. W tym samym roku otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości, czyli tzw. papieski prałat. Zmarł w godzinach wieczornych - w wigilię paschalną Świąt Wielkanocnych 1999 roku - pożegnawszy się wcześniej z ambony, ze swoimi ukochanymi parafianami. Miał 67 lat. Jego ciało spoczywa na cmentarzu parafialnym w Lipnicy Murowanej.

1