ks. Rafał DANIEC

Ks. Rafał DANIEC. Urodził się 14 września 1985 roku w rodzinie Andrzeja i Marii Dańców. Przez pierwsze lata życia mieszkał w Cikowicach. Następnie w wieku pięciu lat, przeprowadził się wraz z rodziną do Rzezawy, gdzie w 1992 roku rozpoczął naukę w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzezawie. W latach 2000-2005 kontynuował naukę w Technikum Samochodowym w Bochni. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie przez sześć zdobywał wiedzę teoretyczną, jak również kształtował postawę i formacje kapłańską. Był m.in. na stażu w Kazachstanie oraz Ukrainie. Uczestniczył również w spotkań młodych na „Przystanku Jezus” oraz w Dębowcu. Wielokrotnie brał udział w Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę. Pracował wśród dzieci z rodzin patologicznych, brał także udział w duszpasterstwie więźniów. W dniu 28 maja 2011 roku otrzymał święcenia kapłańskie w rąk księdza biskupa Wiktora Skworca, który - przez posługę Kościoła - posłał księdza neoprezbitera do pracy duszpasterskiej w parafii św. Marcina w Gnojniku, gdzie przez okres 3 lat, pełni funkcję wikariusza oraz katechety w miejscowym gimnazjum. W latach 2014 - 2015 roku pracował w parafii św. Marii Magdaleny i św. Stanisława w Szczepanowie. Obecnie pełni posługę kapłańską w duszptasterstwie wojskowym oraz studiuje w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. Wielokrotionie wyjeżdżał na misje wojskowe w roli kapelana.

1