ks. Piotr BARCZYK

ks. Piotr BARCZYK. Urodził się 4 września 1978 roku w Bochni. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Rajbrocie. W 1997 roku złożył egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Tarnowie. W 2003 roku ukończył studia w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na wydziale teologicznym w Tarnowie i obronił pracę magisterską z zakresu misjologii pt. "Świat Misyjny, jako forma animacji misyjnej dzieci" napisaną pod kierunkiem ks. dr Krzysztofa Czermaka - wikariusza biskupiego ds misji. W dniu 24 maja 2003 roku otrzymał - z rąk biskupa Wiktora Skworca - święcenia kapłańskie. W latach 2003-2006 pracował, jako wikariusz w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Barcicach k. Starego Sącza. Jest pasjonatem muzyki. Założył młodzieżową orkiestrę dętą. Dzięki Jego staraniom i młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, uruchomiony został klub BETANIA. W latach 2011 - 2015 pracował w parafii pw. św. Michała Archanioła w Szalowej. W latach 2015 - 2017 pracował w parafii pw. św. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Wietrzychowicach. Od 20017 roku pełni urząd proboszcza w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Błoniu k/ Tarnowa.

1