ks. Julian OSMOLA

Ks. Julian OSMOLA. Urodził się 28 marca 1925 roku w Wojsławiu k. Mielca. W dniu 3 maja 1953 roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1953-1958 pełnił posługę kapłańską w Kaninie k. Limanowej, następnie był wikariuszem w Siedlcach k. Nowego Sącza (1958-1959), wikariuszem w Niwiskach (1959-1963) - obecnie diecezja rzeszowska, wikariuszem w Mochnaczce k. Krynicy (1963-1963), wikariuszem w Szczucinie (1963-1967). W 1967 roku przybył do Gnojnika, gdzie początkowo pełnil funkcję wikariusza - ówczesnego proboszcza - ks. Teodora Madeji. Od 1969 roku - decyzją ówczesnego ks. biskupa Ordynariusza Jerzego Ablewicza - został mianowany wikariuszem adiutorem, a od 1971 roku proboszczem parafii.
Od 1996 roku mieszkał na terenie parafii, jako rezydent. Za całokształt swojej pracy duszpasterskiej został odznaczony przez biskupa Ordynariusza godnością kanonika eksponowanego (Expositorium Canonicale). Miał również przywilej noszenia rokiety i mantoletu (RM). W 2016 roku został Honorowym Obywatelem Gminy Gnojnik. Zmarł 26 listopada 2016 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Gnojniku.

1