ks. Marian ZAPIÓR

Ks. Marian ZAPIÓR. Urodził się 24 stycznia 1961 roku w Rajbrocie i tam uczęszczał do szkoły podstawowej. W 1976 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w Liceum Zawodowym w Bochni, po czym wstąpił Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 1986 roku ukończył studia filozoficzno-teologiczne i uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie obrony pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem ks. dra Stanisława Sojki. W dniu 15 maja 1986 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza. Uroczystość prymicją świętował wspólnie z ks. Andrzejem MULKA - swoim rodakiem, który w tym samym dniu otrzymał święcenia kapłańskie. Zapytany o swą drogę do kapłaństwa mówi: "Najpierw byłem ministrantem, potem lektorem. Po maturze jednak zostałem przyjęty na transport na Politechnice Krakowskiej. Zanim zaczął się rok akademicki zdałem egzaminy do seminarium i tu zostałem". Po święceniach kapłańskich przez 3 lata pracował w parafii św. Michała Archanioła w Ropie k./Grybowa. W latach 1989-1995 był wikariuszem w parafii św. Jadwigi w Dębicy. W 1995 został skierowany do pracy duszpasterskiej do parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Tarnowie, przy ul. Lwowskiej (Tarnów-Rzędzin). W 2002 roku otrzymał od księdza biskupa ordynariusza nominację na proboszcza parafii św. Marcina w Gnojniku. Ksiądz Marian Zapiór jest niestrudzonym pielgrzymem do tronu Matki Bożej Częstochowskiej. Do tej pory odbył 25 pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. W 20xxx roku otrzymał tytuł kanonika honorowego kapituły kolegiackiej w Bochni.

 

1