INTENCJE MSZY ŚW. OD 15 MAJA 2023 R.

      Poniedziałek  – 15 maja: Dni Krzyżowe

6.30 – 1/ + Zofia i Emil Smaluch z ok. imienin.            2/ + za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – 1/ Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o błog. Boże i opiekę Maryi w pracy na roli i w zakładach

         pracy oraz o zachow. od nieszczęść i gwałtownej niepogody dla mieszk. Nizin i Domów od Uszwi.

             2/ O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Taty.

             3/ + Tadeusz Strzesak – od wnuczki Pauliny z narzeczonym.

       Wtorek    16 maja: Św. Andrzeja Boboli – Dni Krzyżowe

6.30 – 1/ O potrz. łaski przez wstaw. Matki Bożej. 

            2/ + Kazimierz Kluba – od Barbary Wiśniowskiej z rodziną.

            3/ + Marcin Machał – od rodziców.        

18.00 -1 / W int. mieszk. Bani i Okolic o błog. Boże w urodzajach, w pracy na roli i zakładach pracy,

                 o zachow. od klęsk żywiołowych.

            2/ W int. mieszk. Górki i Domów przy Centrum Kultury - /int. jak wyżej/ …

            3/ O zdrowie i potrz. łaski dla Mariusza.

21.00 – 22.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu z Różańcem i Komunią Św. 

          Środa    17 maja : Dni Krzyżowe

6.30 – 1/ O zdrowie i potrz. łaski dla Marii.

            2/ + Stanisław Cabała zok. Imienin – od żony i syna.

18.00 – 1/ W int. mieszk. Drogi do Lewniowej w podz. Opatrzności Bożej za miniony rok, z prośbą

              o dalsze błog. Boże w gospodarstwach rolnych i zakł. Pracy, o szczęśliwe urodzaje, dobre plony,

              zach. od nieszczęść i klęsk żywioł. oraz o potrz. łaski w życiu rodzinnym.

             2/ W int. mieszk. Wisowej – /int. jak wyżej/ …

             3/ W int. mieszk. Centrum - /int. jak wyżej/ …

             4/ + Teresa Sacha w 2 roczn. śm. – od syna Janka z rodziną.

        Czwartek    18 maja: Św. Stanisława Papczyńskiego

6.30 – 1/+ Emilia Frankowska – od Klubu Seniora „Wrzos”.

           2/ + Tadeusz Konstanty – od siostry Czesławy z rodziną.

17.00 – Adoracja Najśw. Sakr. z modlitwami do Matki Bożej Uśmiechniętej …

18.00 –1/ Dziękcz., z prośbą o zdr. i dalsze błog. Boże oraz opiekę Matki Najśw. w 80 r. urodzin Albiny.

             2/ + Zofia Stelmach z ok. imienin i mąż Walenty.

             3/ + Józef Styrna w roczn. śm. i żona Maria.

 23.00 - Godzina  Święta

     Piątek  – 19 maja

6.30 –1/ + Maria Cichostępska – od syna Andrzeja z rodziną.

           2/ + Stefan Górowski – od koleżanek i kolegów syna Krzysztofa ze spółki „Eco – Gnojnik”.

18.00 – 1/ W int. Czcicieli Najśw. Sakr. o większą gorliwość do Najśw. Sakr. dla Nich i ich Rodzin.    

             2/ W int. X Róży Matek – Św. Jadwigi Śląskiej dziękcz. i z prośbą o błog. Boże i opiekę Maryi

                 dla Członkiń Róży i ich Rodzin.

             3/+ Krystyna Górak w 11 roczn. śm. i mąż Tadeusz – od dzieci.

      Sobota  – 20 maja

7.00  1/ + za dusze w czyśćcu cierpiące.  

            2/ + Adam, Ryszard, Stanisław i Jerzy zmarli z Rocznika ’69 – od kolegów i koleżanek z klasy

                w 45 Roczn. I Komunii Św. i za + ks. Juliana Osmolę.

17.40 – Nabożeństwo majowe.

18.00 – 1/ + Andrzej Kopeć w dniu urodzin – od wnuczki Sylwii.

             2/ + Stefania Bystroń w 20 roczn. śm., mąż Karol, Janina i Walenty Konstanty.

       VII  Niedziela  Wielkanocna  – 21  maja  -  Wniebowstąpienie  Pańskie

7.00 1/ + Genowefa, Aniela, Jan, Kazimiera i Kazimierz Siepierowscy.

9.00 – 1/ + Józef Kraj – od żony.

           2/ + Irena Mitera z ok. imienin i mąż Karol.

11.00 – W int. Dzieci z klas IV w Rocznicę I Komunii Św. dziękcz. i z prośbą o mocną miłość do Pana

             Jezusa w Eucharystii, potrz. łaski, opiekę Matki Bożej Fatimskiej.

16.40 – Nabożeństwo  majowe …

17.00  + Andrzej Jewuła w 2 roczn. śm. – od żony z rodziną.


1