D E K A N A T


Parafia św. Marcina należy do dekanatu brzeskiego, którego dziekanem jest ks. prałat Józef DRABIK - proboszcz parafii św. Jakuba w Brzesku.
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 2
tel. (0-14) 68-63-705 www.jakub.bwi.pl


D I E C E Z J A


Dekanat brzeski należy do diecezji tarnowskiej, której biskupem jest Jego Ekscelencja ks. bp Andrzej JEŻ - ordynariusz diecezjii tarnowskiej.
33-100 Tarnów, ul. Legionów 30
tel. (0-14) 63-17-300
www.diecezja.tarnow.pl


M E T R O P O L I A


Diecezja tarnowska należy do metropolii krakowskiej, której biskupem jest Jego Eminencja ks. kard. Stanisław DZIWISZ - arcybiskup metropolita krakowski.
31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3
tel. (0-12) 62-88-100
www.diecezja.krakow.pl


E P I S K O P A T


Metropolia krakowska podlega pod Konferencję Episkopatu Polski, której przewodniczy Jego Ekscelencja ks. abp Józef MICHALIK - arcybiskup metropolita przemyski.
01-015 Warszawa
Skwer ks. kard. St. Wyszyńskiego 6
tel. (0-22) 53-04-825
www.episkopat.pl


S T O L I C A    A P O S T O L S K A


Wszyscy należymy do jednego Kościoła Chrystusowego, którego zwierzchnikiem jest Jego Świątobliwość papież BENEDYKT XVI - następca św. Piotra, który jest "trwałym i widzialnym, źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych" (Sobór Watykański II, Lumen gentium, 23)
www.vatican.va

1