s. Teresa ŚWIĘCH

S. Teresa ŚWIĘCH SM. Urodziła się 12 września 1952 roku w Tarnowie, jako córka Kazimierza i Melanii z domu Jarosińskiej. Ojciec Kazimierz był bratem Heleny i Rozalii Święch, które również wstąpiły do zakonu sióstr Szarytek (czytaj obok). A więc można powiedzieć, że wzorem życia zakonnego i źródłem powołania były dwie ciotki (siostry Ojca). Do Krakowskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Milosierdzia św. Wincentego a'Paulo - znanego również w Kościele pod nazwą Zgromadzenie Sióstr Szarytek (franc. charite - miłosierdzie) - wstąpiła w 1972 roku. Formację seminaryjną rozpoczęła 6 lipca 1972 r. Podobnie jak pozostałe siostry pochodzące z naszej parafii, pracowała również w Ubogich (nazwa miejscowości). Tam pracowała od 8 sierpnia 1973 roku. Pierwsze Śluby Zakonne złożyła 15 sierpnia 1977 roku. W Zgromadzeniu zdobyła wykształcenie średnie i ukończyła Studium Katechetyczne. Jako Siostra Milosierdzia pracowała na następujących placówkach: Początkowo pomagała w infirmerii, służąc chorym siostrom (Infirmeria, to taka sala przeznaczona dla chorych w budynku klasztornym). Oprócz wykonywania powierzonych Jej obowiązków zakonnych, w latach 1973-1977 uczęszczała do szkoły średniej. Po ukończeniu szkoły średniej pracowała w Moszczanach, gdzie pełniła funkcję katechetki dzieci przedszkolnych. Tam przebywała przez okres 3 lat. Od 1980 roku, pracowała - również, jako katechetka - w Gorzowie Wielkopolskim. W 1993 roku powróciła do Małopolski, gdzie przebywała w domu sióstr emerytek w Tenczynku k./Krakowa, jako służebna. Jednocześnie pracowała rówjnież w szkole, jako katechetka. W 1999 roku została skierowana do Wspólnoty Sióstr w Limanowej, jako służebna i katechetka. Od lipca 2007 pracuje w Brzegu, gdzie również pełni rolę Służebnej Wspólnoty i pracuje w kancelarii parafialnej. Obecnie ma 56 lat. (MB)

1