s. Rozalia ŚWIĘCH (c. Marcina)

S. Rozalia ŚWIĘCH SM. Urodziła się 11 sierpnia 1908 roku w Gnojniku, jako córka Marcina i Katarzyny z domu Adamskiej. Jest starszą siostrą Heleny, która również była zakonnicą w Zgromadzeniu Sióstr Szarytek. Sakrament Chrztu świętego przyjęła 12 sierpnia 1908 roku, z rąk ks. Józefa Nowaka - ówczesnego proboszcza parafii. Do Krakowskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Milosierdzia św. Wincentego a'Paulo wstąpiła 30 czerwca 1928 r. Postulat odbywała we Lwowie – Kulparkowie, (peryferie Lwowa), gdzie znajdował się dom sióstr przy szpitalu dla psychicznie chorych. Formację seminaryjna rozpoczęła 20 lutego 1929 roku. Od 11 stycznia 1930 roku - podobnie jak pozostałe siostry Szarytki pochodzące z naszej parafii - pracowała w Ubogich. W Zgromadzeniu uzyskała przygotowanie do pracy w zawodzie pielęgniarki. W 1930 roku, rozpoczęła służbę chorym w Szpitalu we Lwowie. Przebywała tam 16 lat. Pierwsze Śluby Zakonne złożyła w uroczystość św. Ludwiki 15 marca 1934 roku. W maju 1946 roku, rozpoczęła służbę w szpitalu w Krośnie Odrzańskim. W sierpniu 1953 roku została przeniesiona do pracy w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim. W lipcu 1964 roku podjęła służbę w Moszczanach w Domu Pomocy Społecznej dla kobiet psychicznie chorych i była równocześnie Służebną tamtejszej Wspólnoty Sióstr. We wrześniu 1976 r. rozpoczęła posługę Służebnej Wspólnoty Sióstr w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 40, gdzie pozostała do końca swojego ziemskiego życia. Zmarła 6 sierpnia 1989 roku, mając 81 lat życia i 60 lat służby Panu Bogu i ludziom. (MB)

1