s. Helena ŚWIĘCH

S. Helena ŚWIĘCH SM. Urodziła się 12 sierpnia 1911 r w Gnojniku, jako córka Marcina i Katarzyny z domu Adamskiej. Jest młodszą siostrą Rozalii, która także poświęciła swoje życie dla służby Bogu w tym samym Zgromadzeniu. Sakrament Chrztu św. przyjęła 15 marca 1912 roku, w kościele parafialnym w Gnojniku, z rąk ks. Józefa Nowaka - ówczesnego proboszcza parafii. Do Krakowskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo - znanych również, jako siostry Szarytki (franc. charite - miłosierdzie) - wstąpiła 1 lipca 1929 r. Postulat odbywała we Lwowie w Domu św. Wincentego, który znajdował się przy szpitalu św. Wincentego. Formację seminaryjną rozpoczęła w 25 listopada 1929 r. Do służby Chrystusowi w Ubogich (nazwa miejscowości), została posłana 11 października 1930 r. W Zgromadzeniu zdobyła zawód pielęgniarki. Pierwsze Śluby Zakonne złożyła w dniu 8 grudnia 1934 r. Pierwszą placówką Jej "szarytkowskiej służby", był Dom przy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie. Przebywała tam w latach 1930 – 1931. Następnie przez okres 3 lat (do lipca 1934) przebywała w Domu Prowincjalnym w Krakowie, po czym ponownie wróciła do Domu Zakonnego w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego. W październiku 1937 r. podjęła służbę w Zakładzie Opieki Społecznej dla kobiet psychicznie chorych w Moszczanach. W czasie II wojny światowej, pełniła posługę medyczną w szpitalu we Lwowie. Przebywała tam od kwietnia 1940 roku, aż do zakończenia wojny - do kwietnia 1946 roku. W maju 1946 roku, została skierowana do pracy w szpitalu w Krośnie Odrzańskim, zaś od sierpnia 1953 roku służyła chorym i potrzebującym w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim. Po przejściu na emeryturę, pozostała juz do końca W Domu Sióstr Szarytek w Gorzowie Wielkopolskim. Zmarła w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim, w dniu 16 listopada 1988 roku, Miała 77 lat życia i 59 lat służby Panu Bogu i ludziom. (MB)

1