s. Anna JAROSZEK

S. Anna JAROSZEK SM. Urodziła się 23 lutego 1928 r w Gnojniku, jako córka Józefa i Marii z domu Rudnik. Sakrament Chrztu św przyjęła 26 lutego 1928 roku, z rąk ks. Michała Lisowskiego - ówczesnego proboszcza parafii. Do furty Krakowskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo zgłosiła się 15 listopada 1950 r. Formację seminaryjną rozpoczęła w grudniu 1950 r. W dniu 14 marca 1952 roku, została posłana do służby Chrystusowi w Ubogich. Pierwsze Śluby Zakonne złożyła 8 grudnia 1955 r. W Zgromadzeniu zdobyła średnie wykształcenie oraz przygotowanie do prowadzenia dziecińców wiejskich oraz do pracy w zawodzie krawieckim. "Szarytkowskie powołanie" realizowała w wielu placówkach zakonnych. Od marca do sieprnia 1952 roku pracowała w Brzegu, a od sierpnia 1952 roku do listopada 1954 roku pełniła posługę zakonną w Gorzowie Wlkp. Trzykrotnie służyła w Bobrku w zakładzie specjalnym dla chłopców. W latach 1962–1963 i 1967–1968 pracowała w Krakowie w szwalni Domu Prowincjalnego. Przez 4 miesiące 1962 roku, przebywała w Płazie. Mając zawód krawcowej, przez 7 lat pracowała - jako szwaczka - w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach, a następnie przez rok w Moszczanach. W lipcu 1978 roku przeszła do Chełmińskiej Prowincji Sióstr Miłosierdzia i przebywała tam przez 6 lat. Po powrocie do Prowincji Krakowskiej zamieszkała we wspólnocie zakonnej w Krakowie przy ul. Warszawskiej 11 i - po przejściu na emeryturę - pracowała w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, przy ul. Helclów 2. W 2003 roku przeszła na infirmerię do Domu Prowincjalnego. Obecnie ma 80 lat. (MB)

1