s. Anna GICZALA

S. Anna GICZALA SM. Urodziła się 30 marca 1907 roku w Gnojniku, jako córka Walentego i Zofii z domu Kopeć. Ochrzczona została 1 kwietnia 1907 roku przez ks. Józefa Nowaka - ówczesnego proboszcza parafii. Do furty Krakowskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo zapukała 17 listopada 1928 r. Postulat odbywała we Lwowie w Domu św. Wincentego. Formację seminaryjną rozpoczęła 20 lutego 1929 r. Do służby Chrystusowi w Ubogich została posłana 11 stycznia 1930 r. Pierwsze śluby zakonne złożyła 15 marca 1934 roku. Po ukończeniu Seminarium - w styczniu 1930 roku - została skierowana do pracy w Przeworsku. Od sierpnia 1931 roku pracowała w szpitalu dla umysłowo chorych we Lwowie–Kulparkowej. We Lwowie przygotowała się także do pracy w zawodzie pielęgniarki. Od marca 1938 r. pracowała w szpitalu w Białej, zaś od września 1939 roku w szpitalu dla Ubogich we Lwowie. Od października 1944 roku, pełniła posługę w Batowicach. W lutym 1946 r. wróciła do szpitala w Białej. W lutym 1958 roku, rozpoczęła pracę w szpitalu w Rzeszowie, gdzie pracuje tylko jeden miesiąc. W marcu 1958 r. podjęła pracę w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. Od września 1966 r. pełniła urząd siostry Służebnej w domu sióstr emerytek w Tenczynku k/Krakowa. W październiku 1969 roku, wróciła do Krakowa do domu przy ul. Kazimierza Wielkiego i odwiedzała ubogich. W listopadzie 1973 roku, po raz drugi wyjechała do Tenczynka, gdzie dalej realizowała swoje powołanie siostry miłosierdzia odwiedzając chorych i ubogich w ich w domach. We wrześniu 2000 roku, ze względu na stan zdrowia przyjechała do Domu Prowincjalnego i przebywała w infirmerii do ostatnich dni swojego życia. Zmarła 4 stycznia 2001 roku. Miała 94 lata życia i 71 lat służby Bogu i ludziom. (MB)

1