INFORMACJA O REMONCIE ELEWACJI KOŚCIOŁA

Projekt pn. "Remont elewacji kościoła"
w zakresie iniekcja rys i pęknięć oraz konserwacji stolarki okiennej dofinansowano z Funduszu Kościelnego na rok 2021 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80 000,00 zł