PIELGRZYMKI DO MEDJUGORIA W 2020 ROKU

Wyjazdy  z  Pilzna:

1/ 27. 04 – 4. 05
2/ 10.06 – 17.06  {niepełnosprawni}
22. 06 – 29. 06  {Rocznica Objawień}
4/ 11.07 – 18.07  {Rodziny Nazaretańskie}
 5/ 30. 07 – 7. 08  {Festiwal Młodych}
6/ 29.08 – 5.09
7/ 30.09 – 7.10 /brak miejsc/

[Koszt 450 zł i 150 euro]
 
Ponadto pielgrzymka w dn. 30.05 – 6.06 2020 r.;  koszt 450 zł i 110 euro;
Wyjazd z Rzuchowej k. Tarnowa lub z Gnojnika.
 
Zapisy  i  informacje  w  zakrystii …