ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 13.07.2014

         Do sakramentu małżeństwa przygotowująsięnarzeczeni:
 
17]      MICHAŁ  KARPIEL,       
      s.Antoniego i Danuty Podolak,
      zam. Jurków  234/5,
i        MARZENA  ZAJĄC,
     c. Jerzego  i Ireny Wiśniowskiej,
     zam. Gnojnik  588.
 
18]    JAROSŁAW  PAJOR,
     s. Mieczysława i Bożeny Nowak,
    zam. Brzesko, ul. Zamknięta 9,
i        NATALIA  TEKIELA,
     c. Wiesława i Jadwigi Kornaś,
     zam. Gnojnik 441.
 
19]    MARCIN  KLĘK,
      s. Józefa i Zofii  Święch,
     zam. Gnojnik  245,
i        KAROLINA  SAMEK,
     c. Jana i Teresy Lasota,
     zam. Gnojnik  375.
 
         Kto wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tych małżeństw, jest
        w sumieniu zobowiązany do zgłoszenia w kancelarii parafialnej.