NIEDZIELA PALMOWA 10 KWIETNIA 2017 R.

1. Dzisiaj przeplata się radość z uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy z opisem Jego męki i śmierci. Naszym Królem jest Jezus, co wyznajemy śpiewem, trzymając w rękach palmy. Niedziela Palmowa wprowadza nas w Wielki Tydzień. Bądźmy przy Jezusie nie tylko w chwilach chwały, ale i cierpienia. Trwajmy przy naszym Królu, kiedy wyszydzony i opuszczony będzie szedł drogą krzyżową. Czuwajmy przy Nim, gdy będzie umierał na krzyżu. Cierpienie i trudności nie są celem. To wszystko prowadzi nas do zmartwychwstania …

2. W dzisiejszą Niedzielę Palmowąpoświęcenie palm i procesja na rozpoczęcie Mszy Św. o godz. 11.00. A po Mszy Św. konkurs palm na zewnątrz kościoła.

3. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych …

4. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do rozważania męki Pana Jezusa podczas nabożeństwa Gorzkich Żali– dziś o godz. 16.00 i zaraz po nim jest Msza Św.

5. W czwartek, 13 kwietnia, jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

6. Mszą Św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne, którego zwieńczeniem będzie radość Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Program Triduum Paschalnego jest podany na stronie internetowej naszej parafii i w gablotach ogłoszeń przy obydwu kościołach oraz można dziś zabrać kartkę, na której są też intencje mszalne. Dlatego zwracamy uwagę na niektóre punkty programu.

7. W sklepach naszej parafii są w jeszcze kosze na żywność. Postarajmy się wesprzeć rodziny potrzebujące, okazując naszą życzliwość i miłość bliźniego.

8. Serdeczne Bóg zapłać składamy młodzieży z KSM-u wraz z Ks. Piotrem oraz grupie dorosłych, działającej przy Centrum Kultury w Gnojniku za przygotowanie i przedstawienie „Pasji oczami Marii Magdaleny”, którą wielu z nas miało możliwość zobaczyć w ostatni piątek. Dziękujemy pani Helenie Święch za Jej pełne zaangażowanie i wielką mobilizację wszystkich aktorów. Bóg zapłać wszystkim aktorom nie tylko za występ, ale też za przygotowanie strojów i innych rekwizytów potrzebnych do tego, aby przedstawienie było piękne i przejmujące, dotykające do głębi naszych serc. Ufamy, że będzie jeszcze okazja do kolejnych takich pięknych występów naszych młodych i dorosłych Parafian.

9. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej przy wyjściu z kościoła …Jest „Gość Niedz.” … Dla dzieci: „Promyczek Dobra”, dla przedszkolaków – „Mały Promyczek”, dla kl. II – „Dominik”. Jak zawsze bardzo ciekawe „Miłujcie się”i inne numery tygodników i miesięczników … W zakrystii jest miesięcznik „Różaniec” dla róż różańcowych. Przy wyjściu z kościoła, u służby liturgicznej, można nabywać jeszcze baranki wielkanocne, za które ofiara przynajmniej 5 zł; są większe paschaliki jako świece ozdobne na stół świąteczny czy na prezent, ofiara przynajmniej 12 zł jest na cele charytatywne Caritas. Postarajmy się, aby wszystkie się rozeszły.