PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 2017

         Sobota – 25 marca
18.00 – Msza Św. z nauką ogólną i przyjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
           Po Mszy Św. nauka rekolekcyjna dla młodzieży.
 
         Niedziela - 26 marca
7.00 - Msza Św. z nauką ogólną.
9.00 – Msza Św. z nauką ogólną.
11.00 - Msza Św. z nauką ogólną.
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
ok. 17.00 - Msza Św. z nauką ogólną.
 
         Poniedziałek - 27 marca: Dzień Spowiedzi Św.
8.00 - Msza Św. z nauką ogólną.
9.00 - 10.00 - Spowiedź św. dla wszystkich. 
10.00 - Nauka rekolek. dla gimnazjum i spowiedź dla gimnazjum.
11.00 - 12.00 - Spowiedź św. dla wszystkich.
14.30 - Nauka rekolek. dla szkoły podstaw. i spowiedź dla dzieci.
15.30 - 16.30 - Spowiedź św. dla wszystkich.
17.00 - 18.00 - Spowiedź św. dla wszystkich. 
18.00 - Msza Św. z nauką ogólną.
20.30 – Wieczorna Szkoła Modlitwy.
 
[Przerwy w spowiedzi: 10.00 - 10.30; 12.00 - 15.00; 16.30 - 17.00].
 
         Wtorek – 28 marca
8.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich.
          Po Mszy Św. nauka rekolekcyjna dla matek i ojców /gr. I/.
10.00 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży gimnazjum.
12.00 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci szkoły podstawowej.
15.00 – wyjazd do chorych z posługą sakramentalną.
18.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich.
           Po Mszy Św. nauka rekolekcyjna dla matek i ojców /gr. II/.
20.30 – Wieczorna Szkoła Modlitwy.
 
         Środa - 29 marca: zakończenie Rekolekcji
8.00 - Msza Św. z nauką i błogosławieństwem dla wszystkich.
10.00 - Msza Św. dla gimnazjum. 
12.00 - Msza Św. dla szkoły podstawowej.
16.00 - Msza Św. z nauką dla osób starszych i chorych {z sakr. namaszcz. chorych}.
17.45 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 - Msza Św. z nauką i błogosławieństwem dla wszystkich.

Rekolekcje prowadzi Ks. Andrzej Liszka – Diecezjalny Koordynator Grup O. Pio.