PODZIĘKOWANIE ZA ORGANIZACJE I UDZIAŁ W BALU WALENTYNKOWYM

Serdeczne Bóg zapłać składamy za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Charytatywnej Zabawy Walentynkowej, z której dochód był przeznaczony na dalsze prace przy kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku.
Serdeczną wdzięcznością obejmujemy:
·        Państwo Kasię i Michała Dziedzic za darmowy wydruk plakatów i biletów;
·        Panią Krystynę Sikora za darmowy wystrój Sali;
·        Panie z kuchni: Krystyna Bugajska, Elżbieta Skórnóg, Maria Musiał,
Maria Machał, Teresa Konstanty, Ewa Biel, Irena Bugajska oraz pan Jan Bugajski;
·        Kelnerów: Krystyna Sikora, Bernadeta Trojanowska, Sabina i Łukasz Górak;
·        Za podarowane produkty, państwo: Maria i Krzysztof Wójs {dar ok. 700 zł};
Anna i Paweł Wąs {dar 250 zł}; Halina i Krzysztof Kądziołka {warzywa, jarzyny, owoce}; Renata Zając {artykuły papiernicze i higieniczne}; Józefa Barczyk {chleby wiejskie};
·        Panie, które upiekły ciasta;
·        PaniąAgnieszkę Migacz za ufundowanie obrazu na licytację i ozdobienie „Kroniki Budowy”;
·        Fundatorów nagród: państwo Agnieszka i Robert Antczak z cukierni „Poezja”;
Pani Zofia Wnęk; państwo Jacek i Agata Chmura z Hotelu – Gospody „Tadeusz”;
Właściciele restauracji „August”;
·        Za rozprowadzanie biletów na Zabawę; pani Eli ze sklepu „Malinka” i panie Halina
i Ania z kwiaciarni;
·        Wszystkich nie wymienionych z imienia Darczyńców, za jakiekolwiek dobro;
·        Także Parafian, którzy nie byli na Zabawie, a mimo to, przez swoich bliskich przekazali ofiary na nowy kościół.
Dziękujemy zespołowi „Impuls”, który przez całą noc bawił uczestników Zabawy
oraz wszystkim, którzy wzięli udział w Zabawie /więcej niż rok temu/.
Dziękujemy też Urzędowi Gminy za bezpłatny wynajem Sali /zostały tylko opłacone media/.
Dzięki takiemu zaangażowaniu wielu osób dobrej woli została przekazana ofiara na świątynię Matki Bożej Fatimskiej w kwocie = 13.050,00 zł.
 Serdeczne    Bóg   zapłać  !