NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - 20 LISTOPADA 2016 R

1. Nie jest łatwo zrozumieć królewską godność Chrystusa. Różni się ona bardzo od znanej nam z ziemskich królestw. Dlatego też nic z tego nie zrozumiał Piłat i ci, którzy ukrzyżowali Jezusa. Królestwo to – jak mówi Jezus – „nie jest z tego świata”. Czym więc jest ? … Na pewno nie instytucją polityczną. Jest królowaniem, czyli panowaniem Boga. Jego częścią są ci, którzy w swoim życiu przyjęli Jego plan i pełnią Jego wolę. Ponieważ Jezus stając się posłusznym aż do śmierci, zrealizował w pełni wolę Bożą, jest to królestwo Chrystusa. My, modląc się o to, „aby przyszło Jego królestwo”, prosimy o królowanie Boga w naszym życiu …

2. Dziś na zakończenie każdej Mszy Św. przed Najświętszym Sakramentem jestJubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana naszej Ojczyzny.

3. W liturgii obecnego tygodnia będziemy wspominać: • Poniedziałek – Ofiarowanie NMP; • Wtorek – św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej; • Czwartek – świętych męczenników wietnamskich; • Piątek – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziew. i męcz.

4. Wypominki listopadowe w środę i piątek od godz. 17.30.

5. W czwartek Adoracja Najśw. Sakramenturozpocznie się o godz. 16.30, a od godz. 17.30 będzie nabożeństwo za wstawiennictwem Św. Michała Arch. i Chórów Anielskich, prosząc o codzienną ochronę dla nas samych, naszych rodzin, parafii i całej Ojczyzny przed działaniem złego ducha.

6. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i I Komunii Św. wraz z ich rodzicami będzie w nowym kościele we wtorek o godz. 17.00.

7. W najbliższą niedzielę rozpoczyna się czas Adwentu.

8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej przy wyjściu z kościoła … „Gość Niedzielny” …. W nowym „Małym Gościu” są niektóre pytania roratnie oraz w dodatku bezpłatnym lampion do sklejenia. Są numery „Biblii krok po kroku” i „Nowego Listu”, „Misyjne Drogi”; dla dzieci – „Promyczek Dobra” z układanką i „Dominik” z płytą – dla kl. II i inne …. Przy kościele u służby liturgicznej są jeszczekalendarze ścienne i już dziś można kupić kartony na wykonanie lampionów roratnich …

9. Przy wyjściu z kościoła można dzisiaj zabrać jedną na dom gazetę bezpłatną z serii „dobre nowiny”, która tym razem jest o Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana; o najlepszym na świecie niepełnosprawnym sportowcu – Rafale Wilku; o Ani, która miała nie żyć, a urodziła się zdrowa; o Oli Zielińskiej, młodej dziewczynie z rozszczepem kręgosłupa i jeszcze kilka innych ciekawych tematów …