ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 Czwartek  -  3  listopada  2016 r.
 
9.00 - Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu.
10.00 - Wisowa i mieszkający przy Drodze do Lewniowej;
11.00 - mieszkający przy Drodze do Chronowa, Potoczki;
12.00 - Bania i Okolice, Górka, Stara Wieś; Nowa Wieś;
13.00 - mieszkający przy Drodze do Nowego Sącza, Niziny, Domy od Uszwi, Wójtówka;
14.00 - Zarzecze, Puste, Centrum, Działki;
15.00 - Róże Różańcowe Matek i Ojców;
16.00 – Męska Grupa Ligii Świętej;
17.00 – „Czerwony Różaniec” – Gr. X – Matki B. Bolesnej {elator – p. Krystyna Pasek};
            Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.
17.30 - Wypominki z różańcem.
18.00 - Msza św.
 
 
      Dzieci i młodzież  prosimy na chwile ADORACJI z rejonami, w których mieszkają lub też przed lekcjami albo po lekcjach w szkole.