XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 09 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

1. Uczestnicząc w Eucharystii, gromadzimy się jako uczniowie Chrystusa, wspólnota odkupionych, aby razem sprawować dziękczynienie za zbawienie, jakie stało się naszym udziałem. Celebrujemy zwycięstwo, otrzymane przebaczenie, darowaną wolność. W ten sposób Eucharystia wyraża naszą tożsamość. Jesteśmy bowiem – jak przypomina tekst jednej z prefacji – „plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże”.

2. Dziś zmiana tajemnic różańcowych … A przy kościele są dziś zbierane ofiary do puszek w ramach Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która stypendiami wspiera zdolną, a ubogą młodzież.

3. W liturgii obecnego tygodnia będziemy wspominać: • Czwartek – bł. Honorata Koźmińskiego, kapł.; • Sobota – św. Teresy od Jezusa, dziew. i dokt. Kośc.

4. W czwartek – adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.30, w czasie której najpierw modlitwa w ciszy przed Najśw. Sakramentem i od godz. 17.45 będzie wspólnie odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego. Ponieważ w czwartek przypada ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie, więc Msza Św. rozpocznie się o godz. 17.30 i po niej będzie fatimska procesja różańcowa. Do prowadzenia różańca i niesienia figury Pani Fatimskiej przy I i V dziesiątku różańca prosimy Rycerstwo Niepokalanej; przy II dziesiątku prosimy kobiety, przy III młodzież i przy IV – mężczyzn. Przynieśmy na nabożeństwo lampiony lub świece. Gdyby padał deszcz, to różaniec będzie odmawiany w kościele po Mszy Św.

5. Zapraszamy na codzienne nabożeństwa różańcowe, które w dni powszednie są o godz. 17.30 I potem Msza Św., a w niedzielę o godz. 16.30 i zaraz po różańcu jest sprawowana Msza Św. Zachęcamy do licznego udziału, zarówno dzieci, jak i młodzież i dorosłych. Uczestnicząc w nabożeństwach różańcowych możemy tworzyć żywą koronę Maryi.

6. Przed nabożeństwami różańcowymi prosimy o wspólne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego /z wyjątkiem czwartku/ w intencji przebłagalnej i wynagradzającej za grzechy Narodu Polskiego, zwłaszcza za grzechy aborcji.

7. Organizujemy pielgrzymkę w sobotę – 15 października – w dwa miejsca w Częstochowie: • Na Przeprośną Górkę - na Spotkanie Modlitewne, jak zwykle w trzecią sobotę miesiąca; • Na Jasną Górę - gdzie będzie wtedy Narodowa Modlitwa Pokutna w Roku Miłosierdzia, która rozpocznie się na Wałach Jasnogórskich o godz. 11.00 i potrwa, jak na Przeprośnej Górce, do godzin wieczornych. Wyjazd w obydwa miejsca o godz. 5.45 z przystanku przy kościele św. Marcina, koszt 40 zł, zapisy na Jasną Górę tylko do dzisiaj wieczór w zakrystii; a na Przeprośną Górkę do środy wieczór. Na jedną i drugą pielgrzymkę trzeba zabrać coś do siedzenia, do picia i jedzenia, coś na deszcz i raczej ciepło się ubrać …

8. W duchowej łączności z Jasną Górą chcemy przynajmniej symbolicznie zachęcić Parafian do Modlitwy Pokutnej w naszym kościele. Przyjdźmy jak najliczniej, by wspólnie przepraszać Boga za grzechy Narodu Polskiego. Wystawienie Najśw. Sakramentu rozpocznie się w sobotę, 15 X o godz. 16.30. Najpierw Koronkę do Bożego Miłosierdzia poprowadzi męska grupa Ligii Świętej, potem Koronka do Przenajdroższej Krwi Jezusa /prowadzą Grupy „Czerwonego Różańca”/, Litania Narodu Polskiego /ksiądz/, a następnie różaniec i Msza Św. Kto jest zdolny opuścić kanapę przy sobotnim wieczorze i przyjść do kościoła, to serdecznie zapraszamy …

9. Ks. Grzegorza z Serbii dziękuje bardzo za ofiary złożone w minioną niedzielę, które wyniosły 4.700,00 zł. Jest to dar naszego serca na prowadzenie jego misji katolickiej w trudnych warunkach w Belgradzie. Serdeczne Bóg zapłać.

10. W piątek na nabożeństwo różańcowe i Mszę Św. prosimy pierwszą klasę gimnazjum. Prosimy też ich rodziców.

11. W piątek w Dzień Edukacji Narodowej przypada Dzień Nauczyciela. W intencji Nauczycieli, Wychowawców i Katechetów będziemy się modlić na wieczornym nabożeństwie.

12. Spotkanie dla Akcji Katolickiej będzie w piątek po nabożeństwie wieczornym.

13. W najbliższą niedzielę, trzecią w październiku, w rejonach naszej parafii będą zbierane ofiary na dalsze prace przy nowej świątyni. Przy tej okazji prosimy także o ofiary na sprzątanie obydwu kościołów i cmentarza.

14. Serdeczne Bóg zapłać składamy za ofiary na dalsze prace przy nowym kościele, które wyniosły: a/ w czerwcu: • Od rodzin z III niedzieli – 13.080,00 zł; • Składka z I niedzieli – 2.160,00 zł; • Ofiara od jednej rodziny z parafii – 2.000,00 zł. b/ w lipcu: • Od rodzin z III niedzieli – 14.345,00 zł; • Składka z I niedzieli – 2.210,00 zł. c/ w sierpniu: • Od rodzin z III niedzieli – 11.095,00 zł; • Składka z I niedzieli – 2.030,00 zł; • Ofiara spoza parafii – 150,00 zł.

15. Młodzież z KSM-u wraz z Ks. Piotrem już dziś serdecznie zapraszają na zabawę taneczną „Katarzynki 2016”, która odbędzie się dn. 19 listopada w Domu Strażaka w Gnojniku. Po rocznej przerwie z pewnością wielu z Was zatęskniło za tą imprezą, dlatego zachęcamy do licznego udziału, a przy tej okazji do wsparcia Stowarzyszenia w prowadzeniu Domu Młodzieżowego „Betania”. Utrzymanie budynku z roku na rok jest coraz bardziej kosztowne, a wiemy, że dla wielu z Was, drodzy Parafianie, leży na sercu jego i naszej młodzieży dobro. Udział w zabawie, jak zwykle, za dobrowolną ofiarą. Prosimy jednak o wcześniejsze dokonanie zapisów w zakrystii lub w „Betanii” do środy 16 listopada.

16. W dn. 15 – 16 października odbędzie się I Ogólnopolska Pielgrzymka Farmaceutów do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Program podany jest na plakatach, w gablotach ogłoszeń przy obydwu kościołach.

17. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej przy wyjściu z kościoła … Jest „Gość Niedzielny”… Jest tygodnik „Źródło” i miesięczniki … Dla dzieci „Promyczek Dobra” z różańcem na rękę. W zakrystii też są obrazy maryjne malowane przez pensjonariuszy DSS „Filiżanka” – ofiara na nowy kościół … są Pisma Św. Nowego Testamentu i całe Biblie z kolorowymi zdjęciami z Ziemi Świętej /po 70 zł/. Jest także nowa książka organisty z Dębicy pt. „Prawda mile niewidziana” /25 zł/. W zakrystii - wg zapisów są „Kalendarze Rolnika” [po 21 zł] i miesięcznik „Różaniec” … Przy kościele u służby liturgicznej można zakupić kalendarze ścienne: z Matką Bożą Fatimską i św. O. Pio po 4 zł; ze św. Andrzejem Bobolą po 3 zł oraz drewniane różańce [po 3 zł]. Od dzisiaj po każdej Mszy Św. i także po nabożeństwach różańcowych w ciągu tygodnia, młodzież z KSM-u rozprowadza w salce koło zakrystii znicze, z których dochód przeznaczony zostanie na działalność KSM-u i „Betanii”. Prosimy o zainteresowanie.