V NIEDZIELA ZWYKŁA - 07 LUTETGO 2016 R.

1. Żywe i skuteczne słowo Boże potrzebuje głosicieli, świadków przechodzenia ze śmierci do życia, czyli tych, których dotknęła i oczyściła miłość Boga i którym została odpuszczona wina. Również my jesteśmy zaproszeni do odpowiedzi na Boże wezwanie, by ogłaszać Ewangelię o wielkiej miłości, jaką Bóg obdarza człowieka, przebaczając mu grzechy ...

2. Dziś, jutro i we wtorek przeżywamy w naszej parafii wynagradzające Nabożeństwo 40-godzinne. Dzisiaj zatrzymujemy się na chwile adoracji Najśw. Sakramentu po każdej Mszy Św. oraz prosimy na godz. 15.00, kiedy przed Najśw. Sakr. odmówimy różaniec i odśpiewamy nieszpory eucharystyczne, a potem Msza Św. Program na jutro i wtorek /w gablotach ogłoszeń i na str. internetowej/ jest następujący: /patrz/ >>>>>

3. W najbliższą środę przypada Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Wlk. Post to czas poprzedzający i przygotowujący obchodzenie Paschy. Jest to czas słuchania słowa Bożego i czas nawrócenia, przygotowania do chrztu i obchodzenia jego pamiątki, czas pojednania z Bogiem i braćmi, częstszego uciekania się do "broni pokuty chrześcijańskiej", tzn. do modlitwy, postu i jałmużny. W Środę Popielcową Msze Św. z posypaniem głów popiołem będą sprawowane: w kościele św. Marcina o godz. 7.00; w kościele Matki B. Fatim. o godz. 9.00, 11.00 i 18.00. W Popielec obowiązuje post ścisły, czyli trzy posiłki, jeden do syta (od 18 do 60 lat) i abstynencja od pokarmów mięsnych (od 14 lat) oraz abstynencja od alkoholu. Składka przeznaczona jest na cele charytatywne.

4. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, a od Popielca do I Niedzieli Wlk. Postu są Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty.

5. W czwartek, we wspomnienie NMP z Lourdes, przypada Światowy Dzień Chorego. Obchody diecezjalne tego dnia odbywają się w Porąbce Uszewskiej. W kościele parafialnym w Porąbce od godz. 15.00 jest czuwanie modlitewne, a o godz. 16.30 jest sprawowana Eucharystia i potem procesja różańcowa ze świecami do Groty Matki Bożej z Lourdes. Zapraszamy do udziału ... Program jest na plakatach.

6. W czwartek - o godz. 16.30 rozpocznie się adoracja Najśw. Sakramentu. Najpierw modlitwa w ciszy przed Panem Jezusem Eucharystycznym, a od godz. 17.30 nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, zwłaszcza w intencji chorych i cierpiących z naszej parafii, a po Mszy Św. ucałowanie relikwii.

7. W piątek - nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie o godz. 17.30 i zaraz potem Msza Św. oraz o godz. 20.00 - prowadzone przez młodzież. Zapraszamy ...

8. Nasza Ojczyna potrzebuje dziś bardzo modlitwy, dlatego też oprócz modlitwy w naszych rodzinach - o którą apelujemy, w drugie piątki miesiaca będziemy wspólnie modlić się w kościele. W najbliższy piątek będzie to Koronka do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa oraz Msza Św. w int. Ojczyzny.

9. W niedzielę, 14 lutego, zmiana tajemnic różańcowych: * dla Róż Matek i Ojców - po Mszy Św. o godz. 7.00 i 9.00; * dla Róż Dzieci i Młodzieży - po Mszy Św. o godz. 11.00.

10. Za tydzień o godz. 16.00 będzie nabożeństwo Gorzkich Żali, a zaraz po nim Msza Św. Kazania pasyjne w tym roku będzie mówił wikariusz z Uszwi, ks. Wojciech Wątroba.

11. Przypominamy i prosimy o przynoszenie deklaracji, jeśli ktoś z Parafian będzie przyjmował młodzież na noclegi podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

12. W najbliższą sobotę, na rozpoczęcie Wlk. Postu, udamy się z posługą sakramentalną do osób chorych i starszych z naszej parafii. Wyjazd o godz. 10.00 od kościoła św. Marcina. Od dzisiaj prosimy te osoby zgłaszać w zakrystii i w sobotę nas podwieźć do nich.

13. Za miesiąc rozpocznie się w naszej parafii Renowacja Misji Św. Dlatego bardzo prosimy o modlitwę w tej intencji, a chorych o ofiarowanie swych codziennych krzyży o błogosławione owoce tych świętych dni dla naszej parafii.

14. Rozpoczynając Nowennę Pompejańską w Środę Popielcową , jej zakończenie wypadnie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Nowenna Pompejańska polega na odmawianiu trzech lub czterech części różańca przez 27 dni w tej samej intencji błagalnej i potem przez kolejne 27 dni jako dziękczynienie. Są świadectwa wielu łask otrzymanych dzięki tej Nowennie. W zakrystii można zabrać obrazki z krótkimi modlitwami, które odmawia się na zakończenie każdej cząstki różańca: inna modlitwa na część błagalną, a inna na dziękczynienie. Zachęcamy do podjęcia takiej modlitwy, by uprosić łaski, jakie potrzebujemy my sami lub nasi bliscy.

15. Polecamy czasopisma katolickie, które są rozprowadzane przy wyjściu z kościoła. Są numery "Gościa Niedzielnego"..., nowa "Nasza Arka", "Rycerz Niepokalanej" oraz "WPiS", "Mały Gość", dla kl. II - nowy "Dominik" z płytą; i nowy "Promyczek Dobra" dla dzieci z klockami kartonowymi i inne ... W zakrystii są książeczki: "Modlitewnik do Bożego Miłosierdzia" /10 zł/ o można jeszcze wpisać się na większe; po 10 zł "Modlitewnik Obrońcy Życia". Można wpisać się też na książkę z "Orędziami dla Polski i Polaków" i na Orędzia Matki Bożej pt. "Oto czynię wszystko nowe"/32 zł/. Bardzo do tego zachęcamy ... ! Są w dalszym ciągu w zakrystii płytki ceramiczne z wizerunkami obydwu naszych kościołów /ofiara 20 zł/.