PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ


10. 01. 2016 r. - niedziela - od godz. 15.00:
1 Ks. - Nowa Wieś - od rodziny Jana i Teresy Samek
                                do rodziny Krystyny Wiśniowskiej razem
                               z 2 rodzinami z Działek: {Wiśniowscy Jan i Irena
                              oraz Fitrzyk Kazimierz i Irena}. 

11. 01. 2016 r. - poniedziałek - od godz. 14.00:
1 Ks. - Górka /cz. II/ - od rodziny Piotra i Ewy Kopeć
                           do rodziny Zbigniewa i Jadwigi Myszka.
2 Ks. - Centrum - od rodziny Stanisława i Zofii Migacz
                                 do rodziny Krzysztofa i Małgorzaty Szpak.   
 
12. 01. 2016 r.  - wtorek - od godz. 15.00:
1 Ks. - Domy przy Drodze do Lewniowej - od pana Walentego
                       Frankowskiego do rodziny Stanisława i Krystyny Sikora.
2 Ks. - Domy przy Drodze do Chronowa - od rodziny Franciszka
                                 i Barbary Rubin do rodziny Zdzisława i Joanny Zając.                                   
13. 01. 2016 r. -  środa - od godz. 15.00:
1 Ks. - Domy przy Drodze do Lewniowej - od rodziny Włodzimierza
                           i Wandy Jaroszek do rodziny Bogusława i Alicji Jaroszek.  
 
14.01. 2016 r. - czwartek - od godz. 13.30:
1 Ks. - Niziny - od rodziny Marii Robak
                            do rodziny Przemysława i Doroty Pabian.
 
15.01.2016 r. - piątek - od godz. 15.00:
1 Ks. - Centrum - od rodziny Roberta i Teresy Wiśniowskich
                                 do rodziny Andrzeja i Bogumiły Wiśniowskich.
2 Ks. - Domy przy Drodze do Chronowa -  od pani Heleny Kopeć       
                                                           do rodziny Henryka i Apolonii Maj. 
 
16. 01. 2016 r. - sobota - od godz. 9.00:
1 Ks. - Działki  - od rodziny Czesława i Małgorzaty Jaroszek
                                     do rodziny Krzysztofa i Marii Wójs.  
2 Ks. - Domy przy Drodze do Nowego Sącza /str. lewa/ - od rodziny
         Zygmunta i Jadwigi Jabłońskich do rodziny Aleksandra i Anny Sikora.
 
 ============================================
 
18. 01. 2016 r. - poniedziałek - od godz. 15.00:
1 Ks. - Wójtówka - od rodziny Danieli Kornaś
                                   do rodziny Władysława i Haliny Święch.
 
19.01.2016 r. - wtorek - od godz. 15.00:
1 Ks. - Wójtówka - od rodziny Andrzeja i Ireny Święch
                                   do rodziny Adama Wiśniowskiego.