I. ROCZNICA PEREGRYNACJI OBRAZU PANA JEZUSA MIŁOSIERNEGO

I. ROCZNICA PEREGRYNACJI OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO W GNOJNIKU
            
                 27  lipca  2015 r. /poniedziałek/:
 
godz. 15.00
- Wystawienie Najśw. Sakramentu,
- Koronka i modlitwy do Bożego Miłosierdzia,    
- Modlitwa osobista w ciszy,

godz. 16.00
- Koronka do Przenajdroższej Krwi Jezusa prowadzona przez grupy "Czerwonego Różańca",
- Modlitwa osobista w ciszy,

godz. 17.00
- Modlitwa Różańcowa prowadzona przez Rycerstwo Niepokalanej i Róże Żywego Różańca,
- Modlitwa osobista w ciszy,
- Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem,

godz. 18.00
- Eucharystia.
 
               Osoby dorosłe, młodzież i dzieci zapraszamy
        na chwile Adoracji Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie
        i modlitwy do Bożego Miłosierdzia w dogodnym czasie.
 
           "Jego Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie".
 
            "Wielbij, duszo moja, Miłosierdzie Pana".