NIEDZIELA PALMOWA - 29 MARCA 2015 R.

W Niedzielę Palmową jesteśmy zaproszeni do tego, aby wyruszyć w drogę "za Chrystusem Królem". Niezwykły to Król i niezwykła droga. Zaprowadzi nas ona do Wieczernika, gdzie zobaczymy Króla, który służy, umywa nogi, obsługuje i karmi tych, których nazywa przyjaciółmi. Poprowadzi nas dalej w "noc", kiedy Król zostanie pojmany, wyszydzony, skazany na śmierć i ukaże się w koronie cierniowej. Wreszcie poprowadzi nas na górę, gdzie zostanie wywyższony na krzyżu. Z tego niezwykłego "tronu" będzie sprawował władzę, błogosławił i rozdawał łaski, aż wreszcie otworzy nam drzwi do swego królestwa. Miejmy odwagę i wiarę, aby wyruszyć w drogę za Jezusem ...

1. Dzisiaj Msza Św. o godz. 11.00 rozpocznie się od poświęcenia palm wielkanocnych i procesji. Jeśli więc pogoda nam pozwoli to gromadzimy się przed głównym wejściem do świątyni, gdyż na zewnątrz będzie rozpoczęcie Sumy. A po Mszy Św. - konkurs palm z nagrodami. Gorzkie Żale dzisiaj o godz. 16.00 i zaraz potem Msza Św.

2. Rozpoczyna się Wielki Tydzień, który został ustanowiony w celu przypomnienia nam Męki Chrystusa Pana. Na Paschę Chrystusa składa się Jego śmierć i zmartwychwstanie, dlatego Triduum Święte nazywa się Paschalnym. Rozpoczyna się w Wielki Czwartek Mszą Św. Wieczerzy Pańskiej, swoje centrum ma w Wigilii Paschalnej, a kończy się uroczystością Zmartwychwstania.

3. Od jutra rozpoczyna się Nowenna do Ducha Świętego przed Sakramentem Bierzmowania młodzieży z trzecich klas gimnazjum. Od jutra do środy Nowenna będzie na Mszy Św. o godz. 18.00, a w pozostałe dni jest ujęte w programie Triduum i Świąt Wielkanocnych, który znajduje się w gablotach ogłoszeń, na stronie internetowej parafii /a kto nie ma internetu można dziś zabrać kartkę z programem Triduum Paschalnego i intencjami/. Bierzmowanie będzie udzielane w Brzesku, parafii Św. Jakuba, w środę - 8 IV, o godz. 18.00, przez Ks. Bpa Stanisława Salaterskiego.

4. Nowenna do Bożego Miłosierdzia rozpocznie się w Wielki Piątek.

5. Prosimy o włączenie się do czytań mszalnych w Wigilię Paschalną, po jednej osobie z Akcji Katolickiej, Rycerstwa Niepokalanej i KSM-u oraz młodzież do śpiewania psalmów. Ochotniczą Straż Pożarną prosimy o podjęcie służby przy Grobie Pańskim, która kończy się wraz z rozpoczęciem obrzędów Wigilii Paschalnej, ale potem ma swoje dopełnienie w procesji Rezurekcyjnej.

6. Wielka Sobota to zarazem I sobota kwietnia. Różaniec wynagradzający wraz z rozważaniem będzie od godz. 15.00. Do prowadzenia prosimy Rycerstwo Niepokalanej.

7. Godne przeżycie Triduum Paschalnego i uroczystości Zmartwychwstania domaga się stanu łaski uświęcającej. Nie można zrozumieć przeżycia tych Świąt bez przyjmowania Komunii Św. Sakrament pokuty będzie sprawowany we wtorek i środę w Brzesku.

8. Komunia Św. od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Miłosierdzia będzie podawana przy stopniach ołtarza na klęcząco, [! ...] a w kaplicy i pod chórem - na stojąco.

9. W dalszym ciągu są do zabrania rachunki sumienia ...

10. Pielgrzymki do Medjugorje. Koszt za 8 dni, z dwoma posiłkami dziennie, to tylko 450 zł i 140 euro. Najbliższe terminy: 26.04 - 3.05. 2015 r.; na rocznicę objawień: 20 - 27 czerwca br. Dla młodzieży szczególnie podczas Festiwalu Młodych w dn. 30.07 - 7.08 br. Zapisy w zakrystii, bliższe informacje, także o innych terminach wakacyjnych, u ks. proboszcza.

11. Po złożeniu projektu przez naszą parafię Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przyznał nam 30 tys. zł dotacji na renowację głównego ołtarza w kościele św. Marcina. Koszt jest dużo większy, więc mamy nadzieję, że w kolejnych latach otrzymamy jeszcze dofinansowanie. Teraz możemy tylko zacząć, dlatego zostały zabrane obrazy i figury do pracowni konserwatorskiej w Krakowie. Będziemy też składać projekt /ale nie można w Urzędzie Marszałkowskim na ten cel/ z dofinansowaniem UE na osuszenie murów kościoła i na odnowienie polichromii. W tych wszystkich pracach musi być też część naszego własnego wkładu, dlatego gorąco apelujemy, gdyby ktoś miał pragnienie i możliwość, aby pomóc w zbieraniu środków na ten cel. Przypominamy, że przy koncie parafialnym na nowy kościół jest założone subkonto na renowację kościoła św. Marcina; informacja jest na stronie internetowej naszej parafii i można ją uzyskać też w Banku Spółdzielczym Oddział w Gnojniku.

12. Polecamy czasopisma katolickie rozprowadzane przy wyjściu z kościoła. W "Gościu Niedzielnym" oprócz wielu ciekawych artykułów jest w dodatku bezpłatnym płyta z filmem "Pasja" Mela Gibsona - warto powracać do tego filmu, zwłaszcza w Wlk. Tygodniu. "Mały Gość Niedz." jest z planem Jerozolimy za czasów Chrystusa i dzisiaj. Jest nowy miesięcznik "WPiS", kto go czyta rozumie więcej. Już nowy "Promyczek Dobra" z dodatkiem - barankiem do złożenia. W sklepach na terenie naszej parafii są kosze Caritas na żywność, którą podzielmy się z bardziej potrzebującymi. Przy kościele są rozprowadzane już ostatnie baranki i paschaliki. Ofiara przynajmniej 5 zł jest wsparciem dzieł miłosierdzia prowadzonych przez Caritas. Dzieci ze Szkolnego Koła Caritas odwiedzą na początku tygodnia osoby starsze i chore w naszej parafii, przekazując im życzenia świąteczne od nas, duszpasterzy, Parafialnego Oddz. Caritas i GOPS-u w Gnojniku. Zostały jeszcze egzemplarze bezpłatnej gazety z serii "dobre nowiny", która podejmuje kilka ciekawych tematów, jak 10 lat odejścia do wieczności św. Jana Pawła II; obrona życia dzieci nienarodzonych; o filmach, które można i warto zobaczyć w kinie: "Bóg nie umarł" oraz "Każdy jest Kimś", a także o Światowych Dniach Młodzieży. Kto nie zabrał tydzień temu niech uczyni to dzisiaj.