KONKURS PALM WIELKANOCNYCH

Za niespełna 3 tygodnie, to jest 29 marca będzie Niedziela Palmowa i tradycyjnie, od kilkunastu lat, związany z nią Konkurs Palm Wielkanocnych.  
Zatem prosimy wszystkich chętnych do udziału w zmaganiach konkursowych, przypominając regulamin.
 
1. W konkursiemogą brać  udział  wszyscy wykonawcy bez względu
     na kategorię wiekową.
 
2. Ocenie podlegać będą palmy wykonane metodą tradycyjną,                                      
     tj. z wykorzystaniem gałązek wierzbowych, polnych traw,   
     kwiatów wiosennych, ozdobione kolorowymi dodatkami z bibuły, itp.
 
3. Palmy oceniane będą w dwóch kategoriach:
 I. Najwyższa
II. Najpiękniejsza
 
Przewidziano nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
 
4. Prace oceniać będzie specjalnie powołana komisja konkursowa.
 
5. Nagrodzone palmy będą zdobiły wnętrza obu naszych kościołów.
 
6. Organizatorami i fundatorami nagród są: Centrum Kultury w Gnojniku                     
     i proboszcz naszej Parafii  ksiądz Marian Zapiór.
 
Wszyscy wykonawcy palm tradycyjnie otrzymają słodycze ufundowane przez państwa Marię i Krzysztofa Wójsów-właścicieli Marketu NOVUM w Gnojniku.
 
UWAGA! PALMY KUPIONE W SKLEPIE NIE PODLEGAJĄ OCENIE KONKURSOWEJ