ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 01 LUTEGO 2015 R.

Do sakramentu małżeństwa przygotowująsięnarzeczeni:
 
MATEUSZ  BARTOSIK,   
      s.Andrzeja i Jolanty Marzec,
      zam. Porąbka Iwkowska 110,
i       

EWELINA  GRZESIK,
     c. Zbigniewa i Wiesławy Wiśniowskiej,
     zam. Gnojnik  432.
 
 
         Kto wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tego małżeństwa, jest
        w sumieniu zobowiązany do zgłoszenia w kancelarii parafialnej.

1