PROGRAM WIZYTY DUSZPATERSKIEJ OD 19.01.2015 DO 24.01.2015

19. 01. 2015 r. - poniedziałek - od godz. 13.30:
1 Ks. - Centrum - od rodziny Stanisława i Zofii Migacz
                                do rodziny Krzysztofa i Małgorzaty Szpak.
2 Ks. - Stara Wieś - od rodziny Krzysztofa i Małgorzaty Karaś
                                 do rodziny Jana i Lidii Zieć. 
 
20. 01. 2015 r.  - wtorek - od godz. 15.00:
1 Ks. - Domy przy Drodze do Chronowa - od rodziny Adama
                        i Zofii Skirło do rodziny Grzegorza i Krystyny Żurek.
2 Ks. - Domy przy Drodze do Lewniowej - od Walentego Frankowskiego
                                     do rodziny Franciszka i Urszuli Święch.                             
 
21. 01. 2015 r. -  środa - od godz. 15.00:
1 Ks. - Centrum - od rodziny Rafała i Magdaleny Cisak
                                do rodziny Andrzeja i Bogumiły Wiśniowskich.
 
22. 01. 2015 r. - czwartek - od godz. 15.00:
1 Ks. - Domy przy Drodze do Chronowa - od rodziny Jana i Haliny
                         Smaluch do rodziny Henryka i Apolonii Maj.
 
23. 01. 2015 r. - piątek - od godz. 15.00:
1 Ks. - Nowa Wieś  - od rodziny Krzysztofa i Anny Stolarczyk
                                      do rodziny Aleksandra i krystyny Wiśniowskich.
                                                         
24. 01. 2015 r. - sobota - od godz. 9.00:
1 Ks. - Niziny - od rodziny Marii Robak
                                      do rodziny Przemysława i Doroty Pabian.