UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II


Drodzy Bracia i Siostry!
Miło mi poinformować, iż trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie – uczelnię założoną przez naszego Umiłowanego Ojca Świętego, która wciąż się rozwija i stara jak najlepiej dostosować swoją ofertę dydaktyczną do wyzwań współczesności i wymogów rynku pracy. Prowadzimy studia na 13 interesujących kierunkach: teologii, turystyce religijnej, filozofii, historii, historii sztuki, ochronie dóbr kultury, turystyce historycznej, muzyce kościelnej, archiwistyce i zarządzaniu dokumentacją, studiach historyczno-społecznych oraz dziennikarstwie i komunikacji społecznej, naukach o rodzinie, pracy socjalnej. Prowadzimy też studia doktoranckie w zakresie teologii, filozofii i historii. Można u nas także uzyskać licencjat kościelny z prawa kanonicznego. Podobnie jak nasz patron św. Jan Paweł II jesteśmy otwarci na młodych ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę
i poszukiwać prawdy, dlatego studia dzienne są u nas bezpłatne. Nasze dyplomy są w pełni uznawane przez Rzeczpospolitą Polską i pozostałe kraje Unii Europejskiej.
Serdecznie zapraszamy do grona studentów i słuchaczy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Teologię studiować można na naszym Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Szczegółowe informacje o naszej ofercie dydaktycznej i zasadach rekrutacyjnych znajdują się na stronie internetowej www.upjp2.edu.pl.
 
                                                                                 
                                                                                  ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak       
                                                                                  rektor

 
Zarządzenie: OH.II-1/20/14
 
Komunikat należy odczytać podczas niedzielnych ogłoszeń duszpasterskich 14 września br.
 
       † Stanisław Salaterski
WIKARIUSZ GENERALNY