XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 4.11.2012 ROK

 

1.  Zmiana tajemnic różańcowych jest w tym miesiącu wyjątkowo dzisiaj. Dla Róż Matek i Ojców po Mszy św. o godz. 7.00 i 9.00, a dla Róż Dzieci i Młodzieży po Mszy św. o godz. 11.00.

2. W ciągu tygodnia Msza św. tylko w środę i piątek o godz. 6.30 będzie sprawowana w kościele św. Marcina, a w pozostałe dni rano oraz wszystkie wieczorne są w kościele Matki B. Fatimskiej. 

3. Zachęcamy do zyskiwania odpustów zupełnych za zmarłych, które do dnia 8. listopada są zupełne, a w pozostałe dni roku cząstkowe. Niech nas to mobilizuje do częstej Komunii św. i częstego odwiedzania grobów naszych bliskich zmarłych na cmentarzu. Zachęcamy też do uczestnictwa, w miarę możliwości, w wypominkach, które w tym tygodniu, od poniedziałku do czwartku są codziennie o godz. 16.30, a w pozostałe dni listopada w środy i piątki o godz. 16.30. Msza św. wieczorna w dni powszednie, od jutra, jest o godz. 17.00.  

4. Przy okazji wypominków można jeszcze korzystać z sakramentu pokuty, aby w stanie łaski uświęcającej przeżyć odpust parafialny.

5. W najbliższą niedzielę - 11. listopada, przypada Odpust parafialny ku czci św. Marcina Biskupa, Patrona naszej parafii. Ze względów praktycznych  Msze św. będą sprawowane: 7.00 - w kościele św. Marcina, a 9.00, 11.00 i 16.00 - w nowej świątyni. Dzięki dekretowi ks. biskupa naszej diecezji możemy zyskać odpust na św. Marcina też w nowym kościele ... Jak pogoda pozwoli po Sumie odpustowej o godz. 11.00 będzie procesja Eucharystyczna. Prosimy przygotować feretrony, chorągwie i sztandary. Do baldachimu prosimy strażaków. Prosimy o udział Liturgicznej Służby Ołtarza i Dziewczęcej Służby Maryjnej, a także Was, drodzy Parafianie.  Sumie będzie przewodniczył i kazania głosił ks. Prałat Władysław Pasiut, proboszcz i kustosz sanktuarium św. Stanisława biskupa i męczennika w Szczepanowie. Będziemy także gościć przynajmniej na Sumie chór sanktuaryjny ze Szczepanowa. Przy okazji Odpustu będą rozprowadzane przy kościele rogale św. Marcina za dobrowolne ofiary na nowy kościół. Parafian z Centrum prosimy o ich przygotowanie, a młodzież z KSM-u o ich rozprowadzenie.

6. W sobotę przed Odpustem udamy się do chorych i starszych osób z naszej parafii, z posługą sakramentalną. Wyjazd o godz. 10.00 od kościoła    św. Marcina. Prosimy ich zgłaszać w zakrystii i nas podwieźć do nich w sobotę.

7. W środę po nabożeństwie wieczornym będzie spotkanie Rady Parafialnej, na zakończenie obecnej kadencji. Składam serdeczne podziękowanie obecnym członkom Rady Parafialnej za zaangażowanie, radę i pomoc w ciągu pięciu lat jej istnienia, tym bardziej, że dokonywały się ważne       wydarzenia związane z kontynuowaniem budowy kościoła i plebanii. Szczególne podziękowanie należy się panu Stanisławowi Kowalczykowi, dzięki któremu zyskaliśmy 500 tys. zł dofinansowania na wykonanie  części parkingu z chodnikami i oświetleniem, a także mamy szanse otrzymać kolejne 300 tys. zł. na dalsze prace przy parkingu oraz za całe zaangażowanie w życie parafii.

8. Spotkanie Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej będzie w czwartek po nabożeństwie wieczornym.

9. W związku z wyborami do nowej Rady Parafialnej, kartki z kandydatami prosimy wrzucać do specjalnych pudełek przy wyjściu z kościoła lub też w zakrystii. Kandydatów można zgłaszać pisemnie najpóźniej do piątku wieczór ...

10. Z Odpustem parafialnym złączone jest Narodowe Święto Niepodległości. Prosimy   na dzień 11. listopada wywiesić w domach flagi biało - czerwone.

11. Za kilka lat, kiedy będziemy konsekrować naszą nową świątynię, do konsekracji ołtarza będą potrzebne relikwie męczenników. Możemy wtedy otrzymać relikwie bł. Karoliny Kózki. Już teraz, aby szerzyć jej kult i modlić się o jej kanonizację otrzymamy jej relikwie w relikwiarzu, które odbierzemy w sanktuarium  bł. Karoliny w Zabawie. Dlatego wybieramy się tam z pielgrzymką w niedzielę 18 listopada - w dzień odpustu ku jej czci, na drogę krzyżową szlakiem Jej męczeństwa i na Eucharystię. Droga Krzyżowa rozpoczyna się o godz. 15.00,         a Msza św. w kościele w Zabawie o godz. 17.30. Jest zamówiony autokar, który wyjedzie od nas o godz. 13.40. Koszt 15 zł. Zachęcamy od dzisiaj do zapisu ...

12. Polecamy czasopisma katolickie. Jest "Gość Niedzielny", w którym, oprócz wielu ciekawych artykułów są informacje z życia naszej diecezji. Jest nowy numer miesięcznika "WPiS"/czyli Wiara - Patriotyzm i Sztuka/;     są nowe numery "Rycerza Niepokalanej" i "Naszej Arki". jest dwumiesięcznik         "Miłujcie się". Dla dzieci - nowy "Promyczek Dobra" z kredkami świecowymi; dla klasy II - "Dominik". Są także inne czasopisma i kalendarze ścienne. W zakrystii są jeszcze: "Modlitewnik na czas choroby i     cierpienia", "Tajemnica szczęścia", "Kalendarze Rolników" oraz miesięcznik "Różaniec".

 

PROWADZENIE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ W NIEDZIELE I ŚWIĘTA 

  • 4 XI    -  Róża Św. Anny,
  • 11 XI   -  Róża Św. Łucji
  • 18 XI    -  Róża Św. Józefa,
  • 25 XI    -  Róża Św. Agnieszki,
  • 2 XII    -  Róża Św. Rozalii,
  • 9 XII    -  Róża Św. Jadwigi Śląskiej.