III NIEDZIELA WIELKANOCNA 26 KWIETNIA 2020

1. Zmartwychwstały Chrystus obecny jest w Kościele, gdy sprawujemy tajemnicę Mszy Św. To On sam przemawia do nas i wyjaśnia nam Pisma. To Jego poznajemy po łamaniu chleba. Z wiarą więc przystąpmy do ołtarza, by słuchać słów Boga i spożywać Ciało Chrystusa. Zostaliśmy wykupieni od zła drogocenną Krwią Chrystusa. Przepraszajmy Boga za nasze grzechy, aby objawiła się w nas oczyszczająca moc Ofiary Zbawiciela …

2. Korzystamy ze złagodzonych trochę limitów, co do ilości osób obecnych podczas Mszy Św. i nabożeństw w kościołach. Jedna osoba przypada na 15 m2, czyli według wielkości naszego kościoła może to być 50 osób. Mamy jednak nadzieję, że w niedługim czasie będzie możliwość udziału większej ilości wiernych w kościołach. W niedziele liczymy osoby i jeśli jest za dużo, to pozostali muszą być na zewnątrz kościoła. Zarówno w kościele, jak i na zewnątrz prosimy zachować odległości między sobą, chyba, że są domownicy; na zewnątrz prosimy stanąć przy murach kościoła; dla tych osób przy drzwiach kościoła rozdajemy Komunię Św. Do kościoła przychodzimy w maseczkach. Podejdźmy do tych wymagań odpowiedzialnie, w trosce o naszych bliźnich. Ponawiamy prośbę, aby z domu nie przychodziło w niedzielę więcej niż jedna czy dwie osoby na daną Mszę Świętą. W dalszym ciągu jest dyspensa od udziału we Mszy Św. w niedziele, z obowiązkiem uczestnictwa dzięki transmisjom w środkach przekazu.

3. W czwartek – 30 kwietnia, rozpoczniemy nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej. W czwartki, ze względu na wcześniejszą Adorację Najśw. Sakramentu, nabożeństwo majowe będzie przed Mszą Św., w pozostałe dni powszednie – po Mszy Św. o godz. 18.00; w niedziele o godz. 16.40 i potem Msza Św. Zapraszamy do udziału w tych pięknych nabożeństwach, aby słowami litanii loretańskiej wyśpiewać naszą miłość do Matki Bożej.

4. W czwartek podczas Adoracji Najśw. Sakramentu Nabożeństwo do Ducha Świętego oraz Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej. „Godzina Święta” w czwartek od godz. 23.00 do północy; zapraszamy do świątyni, aby łączyć się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrojcu.

5. W I Piątek - po Mszy Św. o godz. 6.30 i 18.00 nabożeństwo ku czci Najśw. Serca P. Jezusa; będziemy modlić się za misjonarzy i wesprzemy ich naszymi ofiarami na tacę.

6. W I sobotę – 2 maja, przypada uroczystość NMP Królowej Polski, która nie może odbywać się w niedzielę wielkanocną. Msze Św. będą sprawowane jak w niedziele: 7.00, 9.00, 11.00 i 17.00. W sobotę o godz. 16.00 rozpocznie się nabożeństwo wynagradzające ku czci Niepokalanego Serca Maryi; do prowadzenia różańca prosimy IV i V Różę Matek/rozważania w zakrystii/; nabożeństwo majowe będzie na zakończenie tej modlitwy, czyli przed rozpoczęciem Mszy Św.

7. Sobota – 2 maja jest Dniem Modlitw za Emigrację i Dniem Flagi RP; w domach wywieśmy flagi biało – czerwone z okazji uroczystości Królowej Polski oraz Rocznicy Konstytucji 3 Maja.

8. Składka na tacę w sobotę i niedzielę jest przeznaczona na utrzymanie parafii.

9. Spowiedź św. będzie od godz. 16.30 w środę, czwartek i piątek. Podczas spowiedzi św. będzie wystawiony Pan Jezus w Najśw. Sakramencie do naszej osobistej Adoracji.

10. Ks. Marek zaprasza na „spacer miłosierdzia” przy kościele Matki B. Fatimskiej w pierwsze wtorki miesiąca od godz. 20.00 lub na zgłoszenie telefoniczne.

11. Prosimy o wytrwałą i ufną modlitwę w int. naszej Ojczyzny, aby wypełniła się w niej wola Boża, Jego plan zbawienia w odniesieniu do Polski, Królestwa Chrystusa i Maryi.

12. Czasopisma religijne są wystawione na stoliczku pod chórem. Są nowe tygodniki: „Niedziela” i „Gość Niedzielny” oraz miesięczniki, które jeszcze zostały …

13. W dniu dzisiejszym, gdy modlimy się za Kierowców wyrażamy wdzięczność wraz z Diecezjalnym Duszpasterzem Kierowców wobec wszystkich kierowców wykonujących pracę i podejmujących służbę w czasie epidemii. Są to kierowcy w transporcie medycznym, Policji, Straży pożarnej, miejskiej, granicznej i w innych służbach mundurowych; pracującym w zaopatrzeniu, transporcie zagranicznym i krajowym, a także tym, którzy z własnej inicjatywy, inspirowani duchem miłosierdzia, dostarczają pomoc naszym czcigodnym Seniorom, najsłabszym i potrzebującym, chorym i samotnym, pozostającym w izolacji i w kwarantannie z naszej Parafii. Bogu niech będą dzięki za ofiarną służbę i pomoc niesioną przez tych wszystkich kierowców. Niech Was Bóg prowadzi i Maryja otacza swą matczyną opieką.

14. Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny niech będzie dla każdego z nas na nowo mocnym wezwaniem do częstego, najlepiej codziennego czytania słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Niech Biblia nie będzie księgą zamkniętą, odłożoną na bok, lekceważoną i niezauważoną. Zechciejmy słuchać Boga, który mówi do nas przez słowa Biblii, aby Bóg nas wysłuchał, kiedy wołamy do Niego w naszych modlitwach. Jeśli my nie chcemy słuchać Boga, to Bóg nie ma powodu, by słuchał nas, którzy Go lekceważymy … Czytając Pismo Św. przez 30 min. możemy, każdego dnia, kiedy to czynimy, zyskać odpust zupełny ofiarowany za siebie lub jedną duszę w czyśćcu cierpiącą, będąc oczywiście w stanie łaski uświęcającej i przyjmując w tym dniu Komunię Św. Gorąco do takiej praktyki zachęcamy …

15. Nie ustawajmy w codziennej modlitwie w naszych domach. Mamy transmisję z naszego kościoła Mszy Św. i modlitw: Msze Św. w ciągu tygodnia o godz. 18.00 oraz wszystkie świąteczne i niedzielne /7.oo, 9.oo, 11.oo i 17.oo/. Zachęcamy do odmawiania cząstki Różańca o godz. 20.30 /jest transmisja z kościoła/ do środy włącznie, a potem do codziennego udziału w nabożeństwach majowych przez transmisję, dla tych, co nie będą przychodzić do kościoła.

16. Wśród wczorajszych Solenizantów był również nasz wikariusz – Ks. Marek. Powierzając Bogu w naszych modlitwach Jego kapłaństwo i codzienne życie, życzymy obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, wytrwałości, sił i cierpliwości, a także opieki Matki Bożej i wstawiennictwa Św. Patrona.