MSZE ŚWIĘTE BEZ UDZIAŁU WIERNYCH

Jego Ekscelencja ks. bp Andrzej Jeż, ordynariusz Diecezji Tarnowskiej wydał dekret na mocy którego wszystkie Msze św. należy sprawować wyłącznie w kościołach parafialnych z ewentualnym udziałem osób życia konsekrowanego lecz bez udziału wiernych świeckich i przy zamkniętych drzwiach.

Osoby, które z uzasadnionych powodów chcą uczestniczyć we Mszy św. proszone są o wcześniejsze uzgodnienie z Duszpasterzami naszej parafii.  Osoby, które pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, również proszone są o telefoniczny kontakt :

ks. Marian Zapiór * tel. 607 082 103
ks. Marek Lis * tel. 508 102 759 lub facebook

W obecnej sytuacji w kościołach mogą przebywać wyłącznie kapłani i osoby życia konsekrowanego oraz Ci, którzy indywidualnie korzystają z posługi sakramentalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Duszpasterzami.

Obrzędy pogrzebu ograniczone zostają wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. W dniu pogrzebu można celebrować jedynie Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ >>>