ZAPROSZENIE DO RÓŻY RÓŻAŃCOWEJ

Kiedy papież Paweł VI miał poważny problem do rozwiązania, zawsze zwracał się z prośbą o modlitwę do dzieci, bo wiedział, że ich modlitwa jest bardzo skuteczna. Mając tego świadomość pragniemy trochę przeorganizować dziecięce i młodzieżowe róże różańcowe, aby one lepiej funkcjonowały, dlatego też ksiądz Marek zaprasza wszystkie dzieci i młodzież należące do róż różańcowych lub chcące należeć, na spotkanie w piątek po mszy świętej wieczornej w kaplicy. Podążając za pragnieniem młodzieży, aby bardziej zaangażować się w obronę życia dzieci nienarodzonych chcemy również utworzyć różę różańcową złożoną z młodych osób, która będzie modliła się szczególnie w tej intencji oraz o czystość serca dla siebie i innych, ponieważ źródłem większości grzechów aborcji jest nieuporządkowanie w tej sferze. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do ks. Marka. Żywimy nadzieję, że uda się znaleźć 20 osób, aby ta róża mogła powstać.