XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 04.11.2018 R.

1. Jezus, odpowiadając na pytanie, które z przykazań jest największe, mówi o przykazaniu miłości. Taka odpowiedź może wywołać zdziwienie, jeśli miłość rozumiemy jako uczucie i szukanie swojej przyjemności. Przykazanie miłowania Boga całym sobą, czyli we wszystkich strefach naszego życia, i miłowania drugiego człowieka jak siebie samego, jest bardzo konkretne. Wyraża się m.in. w codziennej modlitwie i dobrych czynach, choćby drobnych gestach ...

2. Wypominki za naszych bliskich zmarłych są w dni powszednie do 8 listopada odmawiane z różańcem o godz. 17.00 i potem jest sprawowana Eucharystia. Jest to także czas zyskiwania odpustów zupełnych za dusze w czyśćcu cierpiące. Zachęcamy do codziennej Komunii Św., nawiedzenia cmentarza z modlitwą za zmarłych i dowolnej modlitwy w intencjach, które Ojciec Św. powierza Bogu. Po dniu 8 listopada, wypominki będą odmawiane w środy i piątki o godz. 17.00 do końca miesiąca.

3. W środę Spotkanie Modlitewne dla chętnych po Mszy Św. wieczornej.

4. W czwartek - adoracja Najśw. Sakramentu rozpocznie się o godz. 15.30; najpierw modlitwa męskiej grupy Ligii Świętej; od godz. 16.3o – „czerwony różaniec”w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, również z naszej parafii; do prowadzenia prosimy Gr. V – Św. Jana Pawła II, zelator – p. Stefania Górowska; po Mszy Św. zmiana tajemnic „czerwonego różańca” i ucałowanie relikwii św. Marii de Mattias.

5. W piątek – ostatni dzień Nowenny Jubileuszowej z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

6. W sobotę od godz. 10.oo, od nowego kościoła wyjedziemy z posługą sakramentalną do osób starszych i chorych w naszej parafii. Prosimy te osoby zgłaszać w zakrystii i w sobotę podwieźć nas do nich.

7. W najbliższą niedzielę, 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, przypada nasz Odpust parafialny ku czci Św. Marcina. Wszystkie Msze Św. będą sprawowane w nowej świątyni. Suma o godz. 11.00 z procesją eucharystyczną, jeśli pogoda na to pozwoli. Prosimy o przygotowanie baldachimu, chorągwii, sztandarów i feretronów. Sumie będzie przewodniczył i kazania głosił proboszcz z Poręby Spytkowskiej, ks. Kan. Stanisław Boryczka. Składka na tacę w Odpust będzie na renowację kościoła św. Marcina. Młodzież z KSM-u prosimy o rozprowadzenie rogali św. Marcina za dobrowolne ofiary przeznaczone także na nasz zabytkowy gotycki kościół.

8. Organizujemy pielgrzymkę autokarową do Zabawy – Sanktuarium Bł. Karoliny Kózka, patronki młodzieży, w dniu Odpustu ku jej czci, czyli w niedzielę 18 listopada. W programie jest Droga Krzyżowa szlakiem męczeństwa bł. Karoliny o godz. 15.00 i Msza Św. w kościele parafialnym w Zabawie ok. godz. 18.00. Koszt ok. 12 – 15 zł /w zależności od ilości osób chętnych/; wyjazd o godz. 13.45; zapisy w zakrystii ...

9. Ze względu na Odpust ku czci św. Marcina w drugą niedzielę miesiąca, wyjątkowo zmiana tajemnic różańcowych będzie w listopadzie w trzecią niedzielę – 18 listopada. O prowadzenie różańca w niedzielę, 18 listopada o godz. 8.30 prosimy XI Różę Matek, czyli Św. Marii Magdaleny.

10. Dzisiaj podczas Mszy Św. o godz. 11.00, Ks. Dziekan dekanatu brzeskiego – Ks. Prałat Józef Drabik, dokona poświęcenia pamiątkowej tablicy poświęconej ś.p. + Ks. Kan. Julianowi Osmoli, jako dowód naszej wdzięczności za długoletnią i ofiarną posługę Ks. Kan. Juliana w naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać naszym Parafiankom za przygotowanie projektu tej tablicy, a zakładowi „Granit – Pol”, państwu Januszowi i Urszuli Kaim ze Starego Wiśnicza za kolejne już bezpłatne wykonanie tablicy dla naszego kościoła.

11. Polecamy czasopisma religijne: tygodniki – „Gość Niedzielny”, „Źródło” i „Niedziela”; miesięczniki dla młodzieży i dorosłych, m.in. nowy numer „Miłujcie się”, a w nim piękne teksty o mocy i wartości Adoracji Najśw. Sakr. ... Są kalendarze ścienne misyjne i ze św. Janem Pawłem II - po 3 zł, a także po 3 zł książeczki o św. Marcinie, naszym Patronie /kilka jeszcze/. Zachęcamy, by zabrać bezpłatną gazetę z serii „dobre nowiny”, w której jak zawsze wiele ciekawych tematów i pięknych świadectw; ponieważ zostało z tamtej niedzieli kilkadziesiąt egzemplarzy, a warto skorzystać ...