PROGRAM ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

    A D O R A C J A    N A J Ś W I Ę T S Z E G O     SA K R A M E N T U
 
   I  sobota  -  3  listopada  2018 r.
 
 
9.00 - Msza św.
           i wystawienie Najświętszego Sakramentu.
9.30 - Wisowa i mieszkający przy Drodze do Lewniowej;
10.30 - mieszkający przy Drodze do Chronowa, Potoczki;
11.30 - Bania i Okolice, Górka, Stara Wieś;
12.30 - mieszkający przy Drodze do Nowego Sącza, Niziny, Domy od Uszwi;
13.30 - Zarzecze, Puste, Działki;
14.30 – Centrum, Wójtówka, Nowa Wieś;
15.30 – Róże Różańcowe Matek i Ojców;
16.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo ku czci Niepok. Serca Maryi;
            Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.
17.00 - Wypominki z różańcem.
17.30 - Msza św.
 
 
      Dzieci  i  młodzież  prosimy  na  chwile ADORACJI  z  rejonami.