PROWADZENIE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Prowadzenie modlitwy różańcowej w niedziele i święta o godz. 8.30:

 

15 VIII  - Róża Św. Bernadetty
19 VIII  - Róża Św. Teresy od Dziec. Jezus
26 VIII  - Róża Św. Jana
 2 IX    - Róża Św. Agaty
 8 IX    - Róża Bł. Marii Teresy Ledóchow
 9 IX    - Róża Bł. Karoliny