PIELGRZYMKI DO MEDJUGORIE ...


Organizowanie są pielgrzymki do Medjugoria w 2018 roku w następujących terminach :

1/ 29. 04 – 6. 05
2/ 20. 06 – 27. 06 {Rocznica Objawień}
3/ 30.06 – 7.07
4/ 14.07 – 21.07
 5/ 30. 07 – 7. 08  {Festiwal Młodych}
6/ 19.08 – 26.08
7/ 27.09 – 4.10
8/ 20.10 – 27.10

[Koszt 450 zł i 140 euro]
Zapisy i informacje w zakrystii …