V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18 MARCA 2018 R.

1. Kolejna niedziela Wlk. Postu jest dla nas wezwaniem do nawrócenia. Jezus mówi: „Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity”. Tak samo i nasze serca muszą się przemienić, abyśmy nie upatrywali największej wartości w dobrach tego świata, ale zwrócili się ku Bogu. Chodzi przecież o nasze zbawienie. Niech powtarzany dziś refren psalmu „Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste”będzie wyrazem pragnienia naszego nawrócenia …

2. Jutro uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP– święto patronalne ojców i mężczyzn. Msza Św. o godz. 6.3o oraz 18.oo. Pół godziny przed Mszą Św. wieczorną prosimy o wspólny różaniec za ojców i mężczyzn i po Mszy Św. będą modlitwy do św. Józefa. Zapraszamy ojców i mężczyzn, a także wszystkich, którzy w ich intencji chcą się modlić i prosić o wstawiennictwo Św. Józefa …

3. W środę Spotkanie Modlitewne będzie po nabożeństwie wieczornym w nowej świątyni.

4. Wczwartek -AdoracjaNajśw. Sakramentu będzie od godz. 16.30; najpierw modlitwa w ciszy, potem nabożeństwo za wstawiennictwem św. Michała Arch. i Chórów Anielskich.

5. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:
• Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 16.oo i potem Msza Św.;
• Droga Krzyżowa – w najbliższy piątek będzie wcześniej, tzn. o godz. 17.oo i potem Msza Św. natomiast o godz. 20.oo zostanie ponownie odegrana „Pasja oczami Marii Magdaleny”, gdyż wiele osób w ubiegłym roku nie miało okazji jej zobaczyć. Zapraszamy …

6. W piątek po Mszy Św. o godz. 6.3o rozpocznie się 24-godzinna Adoracja Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie. Jeśli znajdziemy chwilę czasu na osobistą modlitwę przed Jezusem wystawionym w monstrancji, będzie to wspaniałe wprowadzenie w tajemnice Wielkiego Tygodnia. Dlatego gorąco zachęcamy. Prosimy o podejście do zakrystii, aby uzupełnić swoją obecnością niektóre godziny, w których brakuje minimum dwóch osób />>>>>/ …

7. Najbliższa Niedziela to już Palmowa. Przed rozpoczęciem Mszy Św. o godz. 11.oo będzie poświęcenie palm i procesja wokół kościoła, a po Mszy Św. Konkurs Palm z nagrodami. W konkursie biorą udział tylko palmy wykonane własnoręcznie …

8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej przy wyjściu z kościoła …Jest„Gość Niedzielny” i inne czasopisma … Dla dzieci: „Promyczek Dobra”i „Mały Promyczek”z dodatkami oraz „Dominik”/ z płytą/. Na stoliku z gazetami są Modlitewniki przygotowane z okazji 50-lecia narodzin dla nieba św. O. Pio /po 10 zł/. Młodzież z KSM-u rozprowadza palmy wielkonocne, które sami wykonali, jako cegiełki przeznaczone na cele KSM-u i utrzymanie „Betanii” – ofiary dobrowolne. Są rozprowadzane baranki wielkanocne i paschaliki – ofiara przynajmniej 5 zł; duże paschaliki po 12 zł – na cele charytatywne Caritas. Przy wyjściu z kościoła zachęcamy do zabrania bezpłatnej gazetki na temat „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego” . Są również aplikacje na telefon „Adoptuj życie”. . . Każdy z nas, ludzi wierzących, powinien bronić życia najbardziej niewinnego i bezbronnego. Dzień Świętości Życia i zarazem uroczystość Zwiastowania Pańskiego będą obchodzone w tym roku po oktawie Wielkanocy, czyli dn. 9 kwietnia. Wtedy też zostanie podjęta Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego na kolejny okres 9-ciu miesięcy.